Zandzuiger vaart dwars door weg in Leidsche Rijn

Utrecht – Op zaterdag 29 januari 2005 om 14.00 uur zal een zandzuiger dwars door een doorgaande weg in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn varen. Het betreft een zandzuiger in het toekomstige natuur- en recreatiegebied Haarrijnseplas die verplaatst wordt van de oostplas naar de westplas. Om de doorvaart van dit markante vaartuig mogelijk te maken, is een twaalf meter brede watergang gegraven in de Maarssenseweg. Na afloop worden beide weghelften weer verbonden door het plaatsen van een tijdelijke brug. De doorvaart markeert een nieuwe stap in de totstandkoming van de Haarrijnseplas.

De Haarrijnseplas wordt in totaal 160 hectare groot en bestaat uit een oostplas en een westplas. In 2000 is gestart met de zandwinning in de oostplas die inmiddels 35 meter diep is. Nu de zandzuiger zijn werk in de oostplas heeft voltooid, kan worden gestart met de zandwinning in de westplas. Daar gaat de zandzuiger de komende jaren in totaal zo’n 7 miljoen kuub zand opzuigen. Het zand wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van het stadsdeel Leidsche Rijn, de verbreding van de A2 en de spoorverdubbeling door het gebied.

Haarrijnseplas
De Haarrijnseplas levert een belangrijke bijdrage aan het watersysteem in Leidsche Rijn. In natte tijden fungeert de plas als opvang voor overtollig oppervlaktewater in het gebied en in droge tijden kan er water uit de Haarrijnseplas naar drogere delen worden gebracht. Vanaf voorjaar 2005 houdt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een proef die moet uitwijzen welk soort filter het beste werkt voor de Haarrijnseplas. Als de proef slaagt krijgt Leidsche Rijn het grootste helofytenfilter ter wereld.

De oostelijke plas is bestemd voor recreatie. Er komt – op z’n vroegst in 2007 – een strand aan de noordzijde waar zo’n 7500 bezoekers terechtkunnen. Het westelijk gedeelte van de plas krijgt een rustiger karakter. Langs de zuidoever komt een ecologische zone van ruim 50 hectare, een gebied dat zo wordt ingericht dat allerlei soorten planten en dieren zich er thuis zullen voelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht

Zandzuiger vaart dwars door weg in Leidsche Rijn | Infrasite

Zandzuiger vaart dwars door weg in Leidsche Rijn

Utrecht – Op zaterdag 29 januari 2005 om 14.00 uur zal een zandzuiger dwars door een doorgaande weg in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn varen. Het betreft een zandzuiger in het toekomstige natuur- en recreatiegebied Haarrijnseplas die verplaatst wordt van de oostplas naar de westplas. Om de doorvaart van dit markante vaartuig mogelijk te maken, is een twaalf meter brede watergang gegraven in de Maarssenseweg. Na afloop worden beide weghelften weer verbonden door het plaatsen van een tijdelijke brug. De doorvaart markeert een nieuwe stap in de totstandkoming van de Haarrijnseplas.

De Haarrijnseplas wordt in totaal 160 hectare groot en bestaat uit een oostplas en een westplas. In 2000 is gestart met de zandwinning in de oostplas die inmiddels 35 meter diep is. Nu de zandzuiger zijn werk in de oostplas heeft voltooid, kan worden gestart met de zandwinning in de westplas. Daar gaat de zandzuiger de komende jaren in totaal zo’n 7 miljoen kuub zand opzuigen. Het zand wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van het stadsdeel Leidsche Rijn, de verbreding van de A2 en de spoorverdubbeling door het gebied.

Haarrijnseplas
De Haarrijnseplas levert een belangrijke bijdrage aan het watersysteem in Leidsche Rijn. In natte tijden fungeert de plas als opvang voor overtollig oppervlaktewater in het gebied en in droge tijden kan er water uit de Haarrijnseplas naar drogere delen worden gebracht. Vanaf voorjaar 2005 houdt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een proef die moet uitwijzen welk soort filter het beste werkt voor de Haarrijnseplas. Als de proef slaagt krijgt Leidsche Rijn het grootste helofytenfilter ter wereld.

De oostelijke plas is bestemd voor recreatie. Er komt – op z’n vroegst in 2007 – een strand aan de noordzijde waar zo’n 7500 bezoekers terechtkunnen. Het westelijk gedeelte van de plas krijgt een rustiger karakter. Langs de zuidoever komt een ecologische zone van ruim 50 hectare, een gebied dat zo wordt ingericht dat allerlei soorten planten en dieren zich er thuis zullen voelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht