Proef intrillen damwanden tunnel RW 73-Zuid

Roermond РOp donderdag 27 januari en vrijdag 28 januari 2005 zal aannemer Besix een proef uitvoeren met het intrillen van damwanden. Deze proef wordt uitgevoerd in het trac̩gedeelte van de tunnel in Swalmen direct ten noorden van de Beeselseweg.

Het doel van deze proef is om de effecten van het aanbrengen van de damwanden op de omgeving vast te stellen voor wat betreft trillingen en geluid. De aan te brengen damwanden hebben een lengte van ca. 15 meter. De werkzaamheden gedurende deze twee dagen zullen plaatsvinden binnen de normale werktijden die voor de bouw van de tunnel gelden en wel tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Het materieel voor deze proef mag in overleg met de gemeente Swalmen worden aangevoerd via het reguliere wegennet. Dit geldt alleen voor de proef; bij de daadwerkelijke uitvoering van de tunnel wordt gebruik gemaakt van bouwroutes.

Vanaf week 9 begint Besix met het aanbrengen van de damwanden voor de 1000 meter lange tunnel, en deze werkzaamheden gaan door tot medio 2005.

In week 4 start de aannemer eveneens met het slopen van de stalen spoorbrug – incl. landhoofden – over de Swalm. De sloopwerkzaamheden zullen ca. 5 weken in beslag nemen, waarna uiterlijk begin maart wordt gestart met het aanbrengen van de damwanden voor de nieuwe brug.

Rijksweg 73-Zuid is, als hij klaar is, een ongeveer 42 kilometer lange autosnelweg. Deze weg, ook wel de ruggengraat van Limburg genoemd, zal een belangrijke noord-zuid verbinding voor Limburg worden. De weg vormt de verbinding tussen de A73 bij Venlo (Knooppunt Zaarderheiken)en de A2 bij Echt. Rijksweg 73-Zuid zal er voor zorgen dat de overvolle N271 en N273 (Napoleonsweg) worden ontlast. Hiermee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Limburg bevorderd. Rijksweg 73-Zuid wordt, zoals door deTweede Kamer en de Minister van Verkeer & Waterstaat in 1995 werd besloten, aangelegd op de oostoever van de Maas. Het project wordt gerealiseerd door Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Via Limburg