GS NH keurt bestemmingsplan N201 niet goed

Haarlem – Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben moeten besluiten het bestemmingsplan “1e herziening N201-Zone” in zijn geheel niet goed te keuren. Dit vanwege een onjuiste publicatie. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers: “Ik betreur dit, maar ik zie om juridische redenen geen andere mogelijkheid. Dit ook gelet op de risico’s, verbonden aan een omstreden goedkeuring van een bestemmingsplan.”

Het is gelet op het provinciale belang en het belang van de gemeente Aalsmeer bij het bestemmingsplan “N201 Zone” noodzakelijk de vertraging tot een minimum te beperken. Daarom zal gedeputeerde Hooijmaijers, na vaststelling door de gemeenteraad en hernieuwde publicatie van het raadsbesluit, zorgen voor voortvarende afwikkeling door GS. Dit kan in twee tot maximaal drie maanden na afloop van de termijn om bedenkingen in te dienen, in plaats van de maximale termijn van zes maanden. GS gaan er daarbij van uit dat er geen wezenlijk nieuwe bedenkingen zijn te verwachten.

Ton Hooijmaijers: “Ik ben van plan procedurele verwikkelingen die kunnen worden uitgelegd als vormfouten, onder de aandacht van de Minister van VROM te brengen. Het is noodzakelijk de Wet op de Ruimtelijke Ordening zodanig te herzien dat vormfouten die veel tijd en geld kosten noodzakelijke en nuttige ontwikkelingen niet kunnen frustreren.”

Het bestemmingsplan is bedoeld voor het gebied dat is bestemd voor het tracé van de te verleggen N201 in het gebied tussen de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer en de Machineweg, begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Legmeerdijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland