Minder verkeersslachtoffers door herinrichting wegen

Den Haag – Door het herinrichten van 80km/u–wegen naar 60–km/u wegen daalt het aantal verkeersslachtoffers met maar liefst 27 procent. Dit is één van de belangrijkste resultaten van een van een vierjarig onderzoek van de Unie van Waterschappen naar de effecten van het herinrichten van 80 km–plattelandswegen tot 60–km gebieden. Daarnaast blijkt dat de herinrichting van wegen een erg kosteneffectieve maatregel is. De waterschappen hebben in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig (1997–2002) 4.000 kilometer weg heringericht tot 60 km–gebied. In het totaal beheren de waterschappen 7.000 kilometer weg.

Van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland valt 30 procent op de 45.000 kilometer weg in Nederland die in aanmerking komt voor een herinrichting naar 60 km/uur. De herinrichting van 80 km–wegen tot 60 km–gebieden levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het berei-ken van de landelijke verkeersveiligheidsdoelstellingen. De waterschappen willen daarom voor 2010 de resterende 2.000 kilometer weg die zij beheren en daarvoor geschikt is, herinrichten tot 60 km–gebied. De daling van het aantal verkeersslachtoffers komt voornamelijk door het aanleggen van plateaus op kruispunten.

De herinrichtingsmaatregel blijkt erg kosteneffectief. Met een investering van € 17.600 is een ernstig verkeersslachtoffer te voorkomen. Dit is kosteneffectiever dan welke infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregel ook.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen