Informatiebijeenkomsten nieuwe N 210

Den Haag – De provincie Zuid-Holland organiseert drie informatie-bijeenkomsten rond de vernieuwing van de provinciale weg N 210. Het gaat om de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r). Belanghebbenden kunnen zich uitspreken over de Startnotitie m.e.r. De bijeenkomsten vinden plaats in Lekkerkerk op 17 januari 2005, in Krimpen aan den IJssel (20 januari 2005) en Bergambacht (24 januari 2005). De avonden beginnen om 20.00 uur.

In de Startnotitie is beschreven wat de provincie Zuid-Holland van plan is en wat de mogelijke milieueffecten van een nieuwe weg zijn. De inspraak vormt de basis voor de zogenaamde richtlijnen. In de richtlijnen wordt aangegeven wat in het milieueffectrapport (MER) moet worden onderzocht. Het MER moet in augustus 2005 gereed zijn. Op maandag 17 januari 2005 vindt de eerste informatieavond plaats in het gemeentehuis van Nederlek aan de Burgemeester van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en begint om 20.00 uur. Op 20 januari 2005 volgt Krimpen aan den IJssel, met een bijeenkomst in het gemeentehuis en Bergambacht sluit de rij op 24 januari 2005 in gebouw De Waard aan de Meidoornstraat 7.

De startnotitie voor de m.e.r.-procedure ligt met ingang van 6 januari tot en met 2 februari 2005 ter inzage bij:
– Gemeente Nederlek, Burgemeester van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk, bij de afdeling VROM (1ste verdieping), op maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur en op maandagmiddag van 13.30-18.00 uur;
– Gemeente Bergambacht, Raadhuisstraat 5, Bergambacht, aan de publieksbalie bouw- en milieuzaken van de afdeling VROM (kamer A.002), op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur;
– Gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2, Krimpen aan den IJssel, bij de afdeling communicatie op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-13.30 uur, op woensdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Op 14 december 2004 is de Startnotitie m.e.r. voor de N 210 vastgesteld door Gedeputeerde staten. Het MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart wanneer de N 210 is vernieuwd. Op 6 januari 2005 wordt de Startnotitie gepubliceerd. Aansluitend volgt een inspraakperiode van vier weken. Tijdens de informatieavonden over de Startnotitie worden de vernieuwing van de N 210 en de bijbehorende procedures nader toegelicht. De avonden worden ingeleid door de burgemeester en of wethouder van de betrokken gemeente.

Het MER is later nodig in de bestemmingsplanprocedure. Met de gemeentebesturen zijn afspraken gemaakt over de procedure van de bestemmingsplannen. Voor de N 210 wordt één bestemmingsplan gemaakt, dat in delen door de gemeenteraden van Krimpen aan den IJssel, Nederlek en Bergambacht zal worden behandeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland