Onderzoekscommissie Stagnatie Infra Projecten ZH

Den Haag – Waarom duurt het aanleggen of verbeteren van wegen in Zuid-Holland soms zo lang? Veel burgers klagen bij de politiek over de trage besluitvorming bij de aanleg van infrastructuur. Provinciale Staten (provincieparlement) hebben daarom uit hun midden een onderzoekscommissie samengesteld en de commissie gevraagd onderzoek te doen naar het procesverloop van mobiliteitsprojecten in de provincie Zuid-Holland. De hoorzittingen zullen plaatsvinden in het Provinciehuis van 12 tot 21 januari 2005.

De commissie onderzoekt het totale procesverloop van de projecten:
– N470 Delfgaauw – Zoetermeer (zie www.n470.nl):
– het project Drie-in-Een Westland (de verbetering van het kruispunt Westerlee, de nieuwe weg naar Hoek van Holland plus de Verlengde Veilingroute);
– de A4/W4 bij Leiderdorp;
– Randstadrail.

De commissie bestaat uit Manita Koop (voorzitter) (CDA), Julie Volmuller (vice voorzitter) (VVD), Jan Evert Keman (PvdA), Andries van Dijk (SGP/Christen Unie), Alex Ouwehand (GroenLinks) en Jens van der Vorm-de Rijke (LPF). De provincie maakt met deze commissie voor het eerst gebruik van haar bevoegdheid om personen in het openbaar te horen. Deelname aan de hoorzittingen vinden plaats op basis van vrijwilligheid.

Tijdens de hoorzittingen wil de commissie inzicht krijgen in belemmerende factoren en oorzaken van stagnatie maar hoopt ook inzicht te krijgen in kenmerken van succes. De te horen personen wordt vooral naar het procesverloop van mobiliteitsprojecten in Zuid-Holland gevraagd. Aangezien niet alleen bestuurders, politici en ambtenaren van de provincie Zuid-Holland, maar ook van gemeenten en de stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam een belangrijke rol speelden bij deze projecten, worden tijdens de hoorzittingen ook (voormalig) bestuurders uit die organisaties gehoord. De commissie roept zes personen op waaronder voormalig gedeputeerden Norder en Jansen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland