Zand Haarrijnse Plas gebruikt voor verbreding A2

Utrecht – De gemeente Utrecht heeft met het Rijk (Rijkswaterstaat) een overeenkomst gesloten over het gebruik van minstens 3 miljoen m3 zand en grond uit de Haarrijnse Plas. Rijkswaterstaat gebruikt het zand voor de reconstructie van delen van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam.

De overeenkomst betekent voor de gemeente Utrecht dat de realisatie van de Haarrijnse Plas verzekerd is. De plas is voor Leidsche Rijn van groot belang. Enerzijds om ecologische redenen: voor het watersysteem van Leidsche Rijn is de plas van vitaal belang voor de buffering van hemelwater en de zuivering van oppervlaktewater. Anderzijds is de toekomstige recreatieve functie van de plas belangrijk.

Bij de realisatie van de plas komen grote hoeveelheden zand en grond vrij. Met het Rijk is overlegd over de mogelijkheden om dit zand te gebruiken voor infrastructurele projecten in de regio. Zo is voor de verbreding van de A2 een bijzonder grote hoeveelheid zand nodig. In ieder geval zo’n 3 miljoen m3 zand uit de Haarrijnse Plas wordt gebruikt voor de reconstructie van tracédelen tussen Oudenrijn en Abcoude. Rijk en gemeente hebben tevens de intentie vastgelegd vervolgafspraken te maken voor nog een aantal tracédelen. Het zand wordt in fases in het werk gebracht, aansluitend bij de planning van Rijkswaterstaat voor het desbetreffende tracédeel. Het zand wordt zoveel mogelijk via pijpleidingen getransporteerd, zodat grootschalig transport met vrachtwagens (en daarbij behorende overlast en veiligheidsrisico’s) voorkomen wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht