Verkeer en vervoersgegevens Noord-Brabant in beeld

‘s-Hertogenbosch – In een gezamenlijk overzicht van de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer over 2003 in de provincie Noord-Brabant. Bijzonder hieraan is dat het recent verschenen cijferboekje gebaseerd is op gegevens van alle drie de partijen en daarom een completer beeld geeft van de situatie op de weg.

Waarom een cijferboekje?

In de Nota Mobiliteit wordt veel belang gehecht aan een andere manier van samenwerken tussen de diverse overheden. Gecombineerd met de meer algemene trend tot decentralisatie van overheidstaken zal de behoefte aan inzicht in de samenhang tussen verkeersgegevens van het hoofdwegennet en onderliggend wegennet alleen maar toenemen. Deze informatiebehoefte zal de vraag naar meer samenhang in de gegevens versterken. Het recent uitgebrachte cijferboekje is hier een voorbeeld van.
Een ander belangrijk doel van het cijferboekje is de kwalitatieve verbetering van de informatie. De uitwisseling van data met andere overheden leidt tot een hogere kwaliteit van informatie, omdat meer bronnen gebruikt kunnen worden en informatie op een kleiner detailniveau beschikbaar wordt.

Voor wie is het cijferboekje bedoeld?

De doelgroep voor het cijferboekje is breed: iedereen voor wie de gegevens nuttig kunnen zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ambtenaren, bestuurders en managers, belangenorganisaties, maar ook aan geïnteresseerde burgers. Om het cijferboekje toegankelijk, praktisch en aantrekkelijk te maken, is het ook als tafelkalender te gebruiken.

Waar is het cijferboekje te vinden?

Het cijferboekje kan besteld worden bij de Provincie Brabant, bij mevrouw Caroline Janssen (telefoon 073-6808571, email
cjanssen@brabant.nl
) en is ook te vinden en te downloaden op internet:
www.sre.nl
of
www.brabant.nl
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Verkeer en vervoersgegevens Noord-Brabant in beeld | Infrasite

Verkeer en vervoersgegevens Noord-Brabant in beeld

‘s-Hertogenbosch – In een gezamenlijk overzicht van de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer over 2003 in de provincie Noord-Brabant. Bijzonder hieraan is dat het recent verschenen cijferboekje gebaseerd is op gegevens van alle drie de partijen en daarom een completer beeld geeft van de situatie op de weg.

Waarom een cijferboekje?

In de Nota Mobiliteit wordt veel belang gehecht aan een andere manier van samenwerken tussen de diverse overheden. Gecombineerd met de meer algemene trend tot decentralisatie van overheidstaken zal de behoefte aan inzicht in de samenhang tussen verkeersgegevens van het hoofdwegennet en onderliggend wegennet alleen maar toenemen. Deze informatiebehoefte zal de vraag naar meer samenhang in de gegevens versterken. Het recent uitgebrachte cijferboekje is hier een voorbeeld van.
Een ander belangrijk doel van het cijferboekje is de kwalitatieve verbetering van de informatie. De uitwisseling van data met andere overheden leidt tot een hogere kwaliteit van informatie, omdat meer bronnen gebruikt kunnen worden en informatie op een kleiner detailniveau beschikbaar wordt.

Voor wie is het cijferboekje bedoeld?

De doelgroep voor het cijferboekje is breed: iedereen voor wie de gegevens nuttig kunnen zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ambtenaren, bestuurders en managers, belangenorganisaties, maar ook aan geïnteresseerde burgers. Om het cijferboekje toegankelijk, praktisch en aantrekkelijk te maken, is het ook als tafelkalender te gebruiken.

Waar is het cijferboekje te vinden?

Het cijferboekje kan besteld worden bij de Provincie Brabant, bij mevrouw Caroline Janssen (telefoon 073-6808571, email
cjanssen@brabant.nl
) en is ook te vinden en te downloaden op internet:
www.sre.nl
of
www.brabant.nl
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant