Groot onderhoud Gaasperdammerweg A9

Den Haag – Eens in de 10 a 15 jaar moet groot onderhoud worden uitgevoerd om de veiligheid en de doorstroming op rijkswegen te garanderen. In 2005 is de Gaasperdammerweg (A9) aan de beurt want het asfalt en de verlichting zijn nodig aan vervanging toe. Ook zullen kunstwerken – bruggen en viaducten – onder handen worden genomen. Niet alleen die van Rijkswaterstaat maar ook die van de gemeente Amsterdam.

Om de doorstroming naar de A1, richting ’t Gooi te verbeteren past Rijkswaterstaat tegelijk met het groot onderhoud Gaasperdammerweg het knooppunt Diemen aan.

Vanaf april tot en met september zijn er dus werkzaamheden langs en op de A9 tussen het knooppunten Holendrecht en Diemen. De meest ingrijpende vinden tussen eind mei en begin september plaats omdat dan het minst verkeer op de weg is. Op de A9 zal in deze periode altijd een rijstrook per rijrichting voor het verkeer beschikbaar zijn, alleen niet tijdens een aantal weekeinden waarin weg-afzettingen worden geplaatst. Alle toe- en afritten zijn gesloten behalve de zuidelijke afrit naar het AMC.

Er is gekozen voor een intensieve, maar daardoor relatief korte periode van uitvoering. De werkzaamheden aan de A9 hebben gevolgen voor de verkeerssituatie in de regio. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost, Kamer van Koophandel, AMC, bedrijvenverenigingen en omliggende gemeenten onderzocht op welke manier de minste verkeershinder optreedt. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de gekozen periode mei-september het minste last oplevert voor het verkeer. Wel verwacht Rijkswaterstaat voor het verkeer langere reistijden ondanks de te treffen doorstromingsmaatregelen. Van de voorbereidende werkzaamheden in april ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Doorstromingsmaatregelen

De meest ingrijpende werkzaamheden vinden tussen eind mei en begin september plaats.

Op de Gaasperdammerweg zal per rijrichting een rijstrook beschikbaar zijn. De op- en afritten worden dan ook afgesloten met uitzondering van de zuidelijke afrit naar het AMC.

De verbindingswegen Amsterdam-Gaasperdammerweg bij het knooppunt Diemen in beide richtingen zijn permanent afgesloten.

De knooppunten Holendrecht en Diemen zijn een aantal weekenden dicht.

Ook wordt op de autosnelwegen rondom Amsterdam-Zuidoost een aantal maatregelen genomen om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te verbeteren:

· Zo zullen op de A10 de vluchtstroken vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Amstel ingericht worden als een vierde rijstrook.

· Op de A1 richting Amersfoort wordt vanaf de aansluiting Diemen tot aan het knooppunt Diemen de vluchtstrook als extra rijstrook ingezet zodat het invoegen vanaf de toerit Diemen verbetert.

· Op de wegen in Amsterdam Zuidoost – het onderliggende wegennet – worden de verkeersregelinstallaties aangepast.

· Daarnaast wordt een aantal kruisingen anders ingericht.

Tevens wordt de Sniepbrug in Diemen vervangen. Hierdoor is het mogelijk de Weteringweg ook als omleidingroute voor zwaar verkeer in te zetten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Groot onderhoud Gaasperdammerweg A9 | Infrasite

Groot onderhoud Gaasperdammerweg A9

Den Haag – Eens in de 10 a 15 jaar moet groot onderhoud worden uitgevoerd om de veiligheid en de doorstroming op rijkswegen te garanderen. In 2005 is de Gaasperdammerweg (A9) aan de beurt want het asfalt en de verlichting zijn nodig aan vervanging toe. Ook zullen kunstwerken – bruggen en viaducten – onder handen worden genomen. Niet alleen die van Rijkswaterstaat maar ook die van de gemeente Amsterdam.

Om de doorstroming naar de A1, richting ’t Gooi te verbeteren past Rijkswaterstaat tegelijk met het groot onderhoud Gaasperdammerweg het knooppunt Diemen aan.

Vanaf april tot en met september zijn er dus werkzaamheden langs en op de A9 tussen het knooppunten Holendrecht en Diemen. De meest ingrijpende vinden tussen eind mei en begin september plaats omdat dan het minst verkeer op de weg is. Op de A9 zal in deze periode altijd een rijstrook per rijrichting voor het verkeer beschikbaar zijn, alleen niet tijdens een aantal weekeinden waarin weg-afzettingen worden geplaatst. Alle toe- en afritten zijn gesloten behalve de zuidelijke afrit naar het AMC.

Er is gekozen voor een intensieve, maar daardoor relatief korte periode van uitvoering. De werkzaamheden aan de A9 hebben gevolgen voor de verkeerssituatie in de regio. Rijkswaterstaat heeft samen met de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost, Kamer van Koophandel, AMC, bedrijvenverenigingen en omliggende gemeenten onderzocht op welke manier de minste verkeershinder optreedt. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de gekozen periode mei-september het minste last oplevert voor het verkeer. Wel verwacht Rijkswaterstaat voor het verkeer langere reistijden ondanks de te treffen doorstromingsmaatregelen. Van de voorbereidende werkzaamheden in april ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Doorstromingsmaatregelen

De meest ingrijpende werkzaamheden vinden tussen eind mei en begin september plaats.

Op de Gaasperdammerweg zal per rijrichting een rijstrook beschikbaar zijn. De op- en afritten worden dan ook afgesloten met uitzondering van de zuidelijke afrit naar het AMC.

De verbindingswegen Amsterdam-Gaasperdammerweg bij het knooppunt Diemen in beide richtingen zijn permanent afgesloten.

De knooppunten Holendrecht en Diemen zijn een aantal weekenden dicht.

Ook wordt op de autosnelwegen rondom Amsterdam-Zuidoost een aantal maatregelen genomen om de doorstroming tijdens de werkzaamheden te verbeteren:

· Zo zullen op de A10 de vluchtstroken vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Amstel ingericht worden als een vierde rijstrook.

· Op de A1 richting Amersfoort wordt vanaf de aansluiting Diemen tot aan het knooppunt Diemen de vluchtstrook als extra rijstrook ingezet zodat het invoegen vanaf de toerit Diemen verbetert.

· Op de wegen in Amsterdam Zuidoost – het onderliggende wegennet – worden de verkeersregelinstallaties aangepast.

· Daarnaast wordt een aantal kruisingen anders ingericht.

Tevens wordt de Sniepbrug in Diemen vervangen. Hierdoor is het mogelijk de Weteringweg ook als omleidingroute voor zwaar verkeer in te zetten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat