EIB: Lichte terugval orderportefeuilles in november

Amsterdam – Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille eind november 2004 met 0,1 maand afgenomen (zie de figuren 1 en 2). In de b&u slonk de orderportefeuille van 7,3 maanden tot 7,2 maanden. De orderportefeuille in de gww nam af van 4,5 maanden tot 4,4 maanden.

De inkrimping van de orderportefeuille in de b&u wordt veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw. Deze verminderde met 0,2 maand tot 6,2 maanden. De afname van de orderportefeuille in de gww komt geheel voor rekening van de grond- en waterbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand inkromp tot 4,5 maanden.

Eind november 2004 bedroeg de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als geheel dezelfde waarde als eind oktober 2004: 6,7 maanden.

Evenals voorgaande maanden beoordelen de bouwbedrijven in november 2004 het onderhanden werk vaker klein (26%) dan groot (10%).
Over de ontwikkeling van de bedrijvigheid zijn de bedrijven in de gww vergeleken met vorig jaar een stuk positiever. Vond een jaar geleden nog een kwart van de gww-bedrijven dat de bedrijvigheid was verkleind, in november 2004 was dit aandeel nog maar 9%. In de b&u zijn de bedrijven per saldo wel negatief over de ontwikkeling van de bedrijvigheid, zij het minder dan vorig jaar.
Eén op de zes bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk als gevolg van onvoldoende orders. In de gww noemt zelfs ruim een kwart van de bedrijven dit als belangrijkste stagnatieoorzaak.
Het aandeel bedrijven in de b&u dat verwacht in personeelsomvang toe te nemen is even groot als het aandeel bedrijven dat een daling van het personeelsbestand verwacht. De verwachtingen in de gww zijn een stuk negatiever; hier verwacht slechts 4% een stijging van het personeelsbestand tegenover 38% dat een daling van de personeelsbezetting verwacht.

Eén op de vijf bouwbedrijven verwacht dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen terwijl 5% een prijsdaling verwacht. Dit geldt niet voor de gww waar per saldo meer bedrijven een prijsdaling (11%) dan een prijsstijging (10%) verwachten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB