VBW-Asfalt: Schoon asfaltgranulaat is grondstof

Breukelen – Op 1 januari 2005 treed het ‘Besluit administratie en registratie van afvalstoffen’ als AMvB van de Wet Milieubeheer in werking.

Volgens woordvoerders van het Ministerie van VROM zou ook het schone asfaltgranulaat moeten voldoen aan de bepalingen als in het besluit opgenomen.

VBW-Asfalt is van mening dat het schone asfaltgranulaat een grondstof is en dus niet aan deze bepalingen hoeft te voldoen. Met vertegenwoordigers op politiek en ambtelijk niveau wordt overleg gevoerd om te voorkomen dat er onnodige handelingen moeten verricht waardoor het hergebruik van asfalt wordt tegengewerkt.

Het hergebruik van asfalt draagt bij aan alle milieudoelstellingen. Minder beslag op stortruimte en een kleiner beslag op nieuwe grondstoffen. Vanuit de totale keten van productie van asfalt gezien is er ook een besparing op energie en CO2 uitstoot (bijdrage aan het verdrag van Kyoto). Daarnaast spelen er economische aspecten. Uit een eerste globale verkenning die is uitgevoerd in opdracht van VBW-Asfalt blijkt dat het over substantiële bedragen kan gaan.

VBW-Asfalt doet en beroep op alle betrokkenen om actie te voeren tegen het opleggen van extra en onnodige handelingen die het hergebruik belemmeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VBW-Asfalt

VBW-Asfalt: Schoon asfaltgranulaat is grondstof | Infrasite

VBW-Asfalt: Schoon asfaltgranulaat is grondstof

Breukelen – Op 1 januari 2005 treed het ‘Besluit administratie en registratie van afvalstoffen’ als AMvB van de Wet Milieubeheer in werking.

Volgens woordvoerders van het Ministerie van VROM zou ook het schone asfaltgranulaat moeten voldoen aan de bepalingen als in het besluit opgenomen.

VBW-Asfalt is van mening dat het schone asfaltgranulaat een grondstof is en dus niet aan deze bepalingen hoeft te voldoen. Met vertegenwoordigers op politiek en ambtelijk niveau wordt overleg gevoerd om te voorkomen dat er onnodige handelingen moeten verricht waardoor het hergebruik van asfalt wordt tegengewerkt.

Het hergebruik van asfalt draagt bij aan alle milieudoelstellingen. Minder beslag op stortruimte en een kleiner beslag op nieuwe grondstoffen. Vanuit de totale keten van productie van asfalt gezien is er ook een besparing op energie en CO2 uitstoot (bijdrage aan het verdrag van Kyoto). Daarnaast spelen er economische aspecten. Uit een eerste globale verkenning die is uitgevoerd in opdracht van VBW-Asfalt blijkt dat het over substantiële bedragen kan gaan.

VBW-Asfalt doet en beroep op alle betrokkenen om actie te voeren tegen het opleggen van extra en onnodige handelingen die het hergebruik belemmeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VBW-Asfalt