Provincie stelt actieplan verkeersveiligheid vast

Groningen – Gedeputeerde Staten hebben vandaag het Uitvoeringsprogramma 2005 actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma 2005 met een budget van 734.900 Euro (exclusief BTW) is erop gericht fietsoversteken, gevaarlijke locaties, gevaarlijke routes en gevaarlijke doorgaande wegen door bebouwde kommen (komtraversen) veiliger te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de veiligheid op die plaatsen te verbeteren waar veel ongelukken gebeuren, maar ook om plaatsen die als onveilig worden beleefd.

In 2005 gaat het om uitvoering op de volgende wegen:
– N980: fietsoversteek traverse Noordwijk: de traverse Noordwijk is de laatste traverse in de route Marum-Zuidhorn die moet worden aangepakt. Het gaat om een grootschalig kruispunt midden in het dorp dat teven dient als fietsoversteek. Het eenzijdige fietspad wisselt hier van de ene naar de andere kant van de weg.

– N355: oversteek Visvliet: op de N355 is ter hoogte van Visvliet een baansplitsing. De baansplitsing dient te worden verwijderd om een veilige oversteek voor het landbouwverkeer te realiseren.

– N 976: reconstructie kruising Nulweg-Viaductstraat te Ter Apel: in 2004 is in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2004 Actieplan Verkeersveiligheid onderzoek gedaan naar de onveiligheid op de locatie. Uit de ongevallenanalyse blijkt dat een rotonde naar verwachting de grootste slachtofferreductie geeft.

– N378: reconstructie kruising Gasselternijveenschemond (N378-Semsstraat) te Stadskanaal: op dit moment wordt het verkeer op de kruising geregeld door een verkeersregelinstallatie. In de periode 1993-2002 hebben zich op het kruispunt 25 ongevallen voorgedaan. Tevens is, gezien de complexiteit van de kruising, de verkeersafwikkeling voor met name het (brom)fietsverkeer niet optimaal. Mede vanwege het ongevallenbeeld en de minder vlotte verkeersafwikkeling voor het langzame verkeer is ervoor gekozen de VRI te vervangen door een rotonde.

– N372: rotonde kruising N372-Euroweg-Oldeberterweg te Leek: de rotonde wordt aangelgd om de filevorming bij de kruising op te heffen en daarmee ook de veiligheid op de N372 te verbeteren.

– N372: Paal en Perkroute (A7-Leek): in Leek zullen de activiteiten voor de Paal en Perkroute worden afgerond. De activiteiten zullen bestaan uit een aantal kleinschalige infrastructurele maatregelen, onder andere ter voorkoming van misbruik van de oostelijke parallelweg en maatregelen bij het gemeentehuis van Leek om de oversteekbaarheid te verbeteren.

– N361: Komtraverse Mensingeweer: in 2003 is begonnen met de planvorming voor de reconstructie van de komtraverse Mensingweer plaatsgevonden. Er is overeenstemming over de verbetering van de gevaarlijke bocht kort voor de komtraverse. In het uitvoeringsprogramma 2004 is al aangegeven dat het project bestaat uit meerdere onderdelen en dat er voor 2005 weer 75.000 Euro nodig zou zijn voor het project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Groningen

Provincie stelt actieplan verkeersveiligheid vast | Infrasite

Provincie stelt actieplan verkeersveiligheid vast

Groningen – Gedeputeerde Staten hebben vandaag het Uitvoeringsprogramma 2005 actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma 2005 met een budget van 734.900 Euro (exclusief BTW) is erop gericht fietsoversteken, gevaarlijke locaties, gevaarlijke routes en gevaarlijke doorgaande wegen door bebouwde kommen (komtraversen) veiliger te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de veiligheid op die plaatsen te verbeteren waar veel ongelukken gebeuren, maar ook om plaatsen die als onveilig worden beleefd.

In 2005 gaat het om uitvoering op de volgende wegen:
– N980: fietsoversteek traverse Noordwijk: de traverse Noordwijk is de laatste traverse in de route Marum-Zuidhorn die moet worden aangepakt. Het gaat om een grootschalig kruispunt midden in het dorp dat teven dient als fietsoversteek. Het eenzijdige fietspad wisselt hier van de ene naar de andere kant van de weg.

– N355: oversteek Visvliet: op de N355 is ter hoogte van Visvliet een baansplitsing. De baansplitsing dient te worden verwijderd om een veilige oversteek voor het landbouwverkeer te realiseren.

– N 976: reconstructie kruising Nulweg-Viaductstraat te Ter Apel: in 2004 is in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2004 Actieplan Verkeersveiligheid onderzoek gedaan naar de onveiligheid op de locatie. Uit de ongevallenanalyse blijkt dat een rotonde naar verwachting de grootste slachtofferreductie geeft.

– N378: reconstructie kruising Gasselternijveenschemond (N378-Semsstraat) te Stadskanaal: op dit moment wordt het verkeer op de kruising geregeld door een verkeersregelinstallatie. In de periode 1993-2002 hebben zich op het kruispunt 25 ongevallen voorgedaan. Tevens is, gezien de complexiteit van de kruising, de verkeersafwikkeling voor met name het (brom)fietsverkeer niet optimaal. Mede vanwege het ongevallenbeeld en de minder vlotte verkeersafwikkeling voor het langzame verkeer is ervoor gekozen de VRI te vervangen door een rotonde.

– N372: rotonde kruising N372-Euroweg-Oldeberterweg te Leek: de rotonde wordt aangelgd om de filevorming bij de kruising op te heffen en daarmee ook de veiligheid op de N372 te verbeteren.

– N372: Paal en Perkroute (A7-Leek): in Leek zullen de activiteiten voor de Paal en Perkroute worden afgerond. De activiteiten zullen bestaan uit een aantal kleinschalige infrastructurele maatregelen, onder andere ter voorkoming van misbruik van de oostelijke parallelweg en maatregelen bij het gemeentehuis van Leek om de oversteekbaarheid te verbeteren.

– N361: Komtraverse Mensingeweer: in 2003 is begonnen met de planvorming voor de reconstructie van de komtraverse Mensingweer plaatsgevonden. Er is overeenstemming over de verbetering van de gevaarlijke bocht kort voor de komtraverse. In het uitvoeringsprogramma 2004 is al aangegeven dat het project bestaat uit meerdere onderdelen en dat er voor 2005 weer 75.000 Euro nodig zou zijn voor het project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Groningen