Prestatiecontract GTI voor onderhoud verkeerscentrale

Bunnik – GTI Infra heeft recentelijk met Rijkswaterstaat een vijfjarig prestatiecontract getekend voor het onderhoud van alle verkeersinstallaties en stuursystemen in de verkeerscentrale Noordwest-Nederland (VCNWN). Met de opdracht is voor GTI Infra circa € 14,7 miljoen gemoeid.

Het contract is een prestatiecontract, geheel in lijn met de aanbestedingswijze die Rijkswaterstaat nastreeft. In het contract zijn prestatiecriteria beschreven waaraan de diverse installaties moeten voldoen. GTI Infra bepaalt naar eigen inzicht, binnen de kaders van het contract, welke werkzaamheden op welk moment plaatsvinden. Hiermee krijgt GTI alle ruimte om het onderhoud te optimaliseren.

De verkeersinstallaties en stuursystemen in de verkeerscentrale worden ingezet voor de verkeerssginalering, de dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s), toeritdoseringen (TDI’s), dynamische bewegwijzering en de besturing van tunnels. GTI is verantwoordelijk voor de instandhouding van de systemen vanaf de bedieningsplatformen in de verkeerscentrale tot en met de wegkantsystemen in het veld en de transmissie die de systemen met elkaar verbindt.

Al eerder tekenden GTI Infra en Rijkswaterstaat een prestatiecontract; sinds 2003 neemt GTI het totale onderhoud van zes tunnelcomplexen in Zuid-Holland voor haar rekening. Met het nieuwe contract versterkt GTI haar positie als toonaangevende partij voor onderhoud & beheer op het hoofdwegennet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: GTI Infra bv