Bochten veiliger door nieuw verlichtingsysteem

‘s-Hertogenbosch – Automobilisten zijn tevreden met de alternatieve wegverlichting die Provincie Noord-Brabant vorig jaar heeft geplaatst bij bochten ter hoogte van Oeffelt, Waardhuizen en Schaik. De bochten stonden bekend als onveilig en kwamen daardoor in aanmerking voor een proef met een nieuw soort verlichtingssysteen. Het systeem bestaat uit lichtgevende elementjes in het wegdek.

Toenemende verkeersdrukte en verkeersonveiligheid geven aanleiding voor meer straatverlichting en waarschuwingssystemen bij wegen. De aanleg brengt vaak hoge kosten voor onderhoud en energie met zich mee, de systemen produceren horizonvervuiling en het licht verstoort flora en fauna. Daarom is de Provincie terughoudend met aanleg van geleidingssystemen. Nieuwe technische ontwikkelingen maken het echter mogelijk verlichting aan te leggen die minder nadelen heeft.

De proef
Onderzoek is gedaan naar ‘alternatieve wegverlichting’ bij onveilige bochten. Het verlichtingsysteem bestaat uit lichtgevende elementen in het wegdek. De proeflocaties startte begin mei 2003 ter hoogte van Oeffelt, Waardhuizen en Schaijk.
Beoogde effecten waren: vermindering van verkeersongevallen en bijna-ongevallen, energieverbruik, ontsnippering (door lichtvervuiling) en bevordering van de doorstroming.
Om de effecten te beoordelen is het rijgedrag, technische werking en de ervaringen van weggebruikers gemeten. Daarnaast is gekeken naar vandalismegevoeligheid en onderhoudbaarheid van het systeem.

Resultaten
Uit de onderzoeken blijkt dat weggebruikers de bocht inderdaad beter zien en over het algemeen heerst tevredenheid over het nieuwe systeem. Er zijn geen meldingen meer geweest over verkeersongevallen in de betreffende bochten en er zijn geen bandensporen meer aangetroffen. Conclusie: de bochten zijn veiliger geworden.
Daarnaast levert alternatieve wegverlichting in vergelijking met reguliere openbare verlichting voordelen op voor het milieu: geen lichtmasten; kleinere armaturen; geen zware bekabeling; minder luchtvervuiling en minder energieverbruik.

Vervolg
Het Provinciaal bestuur beschouwt alternatieve wegverlichting nu als een van de maatregelen ter beveiliging van gevaarlijke bochten op provinciale wegen en past het systeem nog op minstens drie andere locaties toe. In 2005 wordt bekend waar dat zal zijn.

Alternatieve wegverlichting maakt deel uit van het Dynamisch Verkeersmanagement. Een serie van 25 proefprojecten en acties gericht op het verkeersveiliger maken van provinciale wegen, het verbeteren van de doorstroming, het bevorderen van specifieke verkeersgebruikers (zoals goederenvervoer, fietsers, voetgangers, etc) en het vergroten van kennis met behulp van ICT. DVM maakt onderdeel uit van de plannen voor een betere benutting van het onderliggend wegennet (OWN+).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant