Spitsstrook A28 Zwolle maandag open

Den Haag – Op de A28 bij Zwolle gaan op maandag 13 december 2004 de spitsstroken na een testfase open.
Tegelijk start de landelijke publiekscampagne om de weggebruiker vertrouwd te maken met de spitsstrook.

Van maart tot december 2004 is gewerkt aan de aanleg van de spitsstroken op de A28 tussen Zwolle Zuid en Ommen. Het resultaat is dat er in plaats van twee rijstroken nu drie rijstroken liggen in beide richtingen. De extra rijstrook wordt alleen in de spits opengesteld, waarbij een maximumsnelheid geldt van 80 km/u. Het beter benutten van de bestaande weg leidt tot een verbetering van de doorstroming op zowel de A28, als de aansluitende wegen in Zwolle. Onder het motto “Houd Zwolle bereikbaar” hebben de wegbeheerders in de regio vooraf gezamenlijk een verkeersaanpak bedacht. Het verkeer op de ring Zwolle en de A28 moest daarbij in ieder geval blijven stromen tijdens de werkzaamheden. Mede dankzij de intensieve samenwerking in de regio zijn grote verkeersproblemen achterwege gebleven.

Publiekscampagne

Om de weggebruiker op de hoogte te stellen van de nieuwe maatregelen start 13 december een Postbus 51 campagne rond de spitsstroken. In de campagne wordt ingezoomd op het overschrijden van de doorgetrokken streep bij gebruik van de spitsstroken aan de rechterkant van de weg. Dat is immers gedrag dat we niet gewend zijn. Hiertoe wordt een aantal communicatiemiddelen ingezet zoals radio en TV, dagbladadvertenties, een website en de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. De campagne ‘De spitsstrook. Haal meer uit de weg.’ is onderdeel van de draaggolfcampagne “Van A naar Beter”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat