Nederland, Tsjechië: Memorandum of Understanding

Den Haag – De transportministers van Tsjechië en Nederland hebben op 10 december 2004 voor de tweede keer een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten over onderlinge samenwerking bij mobiliteitsbeleid. Het huidige MoU loopt dit jaar af. Beide partijen zijn zeer tevreden over deze eerste overeenkomst, die onder meer het gezamenlijk optrekken in EU-verband heeft gestimuleerd. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 2008.

Voor de eerste twee jaar is een concreet werkprogramma opgesteld. De uitwisseling van kennis over en ervaring met mobiliteitsbeleid en democratische besluitvorming op dit gebied vormen het hoofdbestanddeel van de samenwerking. De presentatie van de Nota Mobiliteit aan Tsjechische beleidsmakers is dan ook een van de eerste activiteiten. Verder hebben verkeersveiligheid, wegenbouw, fietsvoorzieningen, beprijzing van autogebruik, Europese aanbestedingsregels en innovaties die geluidsoverlast terugdringen een plaats gekregen in de overeenkomst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat