Wegaanpassingsbesluiten A2, A9, A28 ingetrokken

Den Haag – Op 15 september 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over het wegaanpassingsbesluit A2/A58 knooppunt Vught-knooppunt Ekkersweijer. De Minister heeft naar aanleiding van deze uitspraak besloten dat voor de projecten A9 Holendrecht-Diemen en A28 Utrecht- Leusden Zuid:
– een milieueffectrapport moet worden opgesteld;
– aanvullend luchtonderzoek moet worden uitgevoerd.

Dit betekent dat de wegaanpassingsbesluiten, die voor deze projecten al waren genomen, worden ingetrokken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat