Pittige kritiek op begroting Peijs

Den Haag – De Tweede Kamer is overwegend kritisch over de begroting van minister Peijs van V&W. Deze is beleidsarm, weinig vernieuwend en de minister biedt onvoldoende maatregelen voor het oplossen van de fileproblemen, zo bleek vorige week tijdens de behandeling van de begroting van V&W. Stedelijke bereikbaarheid staat bij alle kamerleden hoog op de agenda, evenals de invoering van een ander prijsbeleid voor automobiliteit. Over de aanpak van de files verschilden de Kamerleden echter ouderwets van mening: ‘rechts’ wil meer geld voor wegen en asfalt, ‘links’ meer voor openbaar vervoer.

Kilometerheffing
Een meerderheid van de Kamer, onder aanvoering van PvdA en VVD, wil dat automobilisten al voor 2007 gaan betalen per gereden kilometer. Nog deze regeerperiode moet het kabinet een keuze maken en beginnen met de invoering. Peijs wil het voorstel van het Platform Anders Betalen afwachten en het volgende kabinet pas een keuze laten maken. De Kamer vindt dat te lang duren. Zij vindt ook dat de heffing extra geld mag opleveren dat de minister moet besteden aan mobiliteit.

Meer geld voor onderliggend wegennet
De Kamer vindt, net als het IPO, dat er niet alleen meer geïnvesteerd moet worden in de rijks(snel)wegen, maar ook in het onderliggende wegennet van provincies en gemeenten. Dat helpt ook om de files te verminderen. Een deel van de middelen uit het MIT na 2010 kan daarvoor worden ingezet. Uit vrijvallende middelen van de spoedwet ZSM-2 (spoedwet wegverbreding) willen CDA, VVD en LPF daarvoor nu al extra geld inzetten; van € 15 miljoen in 2005 tot totaal € 140 miljoen in 2009.

Luchtkwaliteit
Minister Peijs gaf desgevraagd toe dat Nederland strenger is met de EU-normen voor luchtkwaliteit dan andere landen om ons heen. Mede daarom hebben recente uitspraken van de Raad van State geleid tot het stilleggen van wegwerkzaamheden zoals de aanleg van spitsstroken. Peijs komt nu met een noodmaatregel waarin de normen één op één worden vertaald, zodat de aanleg weer verder kan.

Openbaar vervoer
De Kamer vindt openbaar vervoer heel belangrijk, maar de organisatie daarvan moet efficiënter. De VVD wil de bezuinigingen op het OV die bedoeld zijn om het ziekteverzuim terug te dringen, verdelen over de vervoerbedrijven die op 1/1/2005 niet aanbesteed zijn. De minister heeft die bezuinigingen al met de helft verminderd tot 20 miljoen vanaf 2006. De PvdA is tegen verplicht aanbesteden in de grote steden per 2007. Bij decentralisatie van spoor moeten alle middelen mee gaan, ook voor de NS-automaten. Peijs heeft hiermee ingestemd. De Kamer heeft uitgesproken dat de bestaande spoorlijnen, in afwachting van besluiten van provincies en kaderwetgebieden tot overname, moeten blijven worden geëxploiteerd met hetzelfde niveau van dienstverlening. De Kamer vraagt het kabinet of de middelen voor het CVV en de WVG (gehandicaptenvervoer) samengevoegd kunnen worden (in de nieuwe Wet MO).

Met deze begrotingsbehandeling komt de Kamer het IPO op een aantal punten tegemoet, zoals eerder aangegeven in de IPO-reactie op de Nota Mobiliteit, het MIT en spoorconcessies.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO

Pittige kritiek op begroting Peijs | Infrasite

Pittige kritiek op begroting Peijs

Den Haag – De Tweede Kamer is overwegend kritisch over de begroting van minister Peijs van V&W. Deze is beleidsarm, weinig vernieuwend en de minister biedt onvoldoende maatregelen voor het oplossen van de fileproblemen, zo bleek vorige week tijdens de behandeling van de begroting van V&W. Stedelijke bereikbaarheid staat bij alle kamerleden hoog op de agenda, evenals de invoering van een ander prijsbeleid voor automobiliteit. Over de aanpak van de files verschilden de Kamerleden echter ouderwets van mening: ‘rechts’ wil meer geld voor wegen en asfalt, ‘links’ meer voor openbaar vervoer.

Kilometerheffing
Een meerderheid van de Kamer, onder aanvoering van PvdA en VVD, wil dat automobilisten al voor 2007 gaan betalen per gereden kilometer. Nog deze regeerperiode moet het kabinet een keuze maken en beginnen met de invoering. Peijs wil het voorstel van het Platform Anders Betalen afwachten en het volgende kabinet pas een keuze laten maken. De Kamer vindt dat te lang duren. Zij vindt ook dat de heffing extra geld mag opleveren dat de minister moet besteden aan mobiliteit.

Meer geld voor onderliggend wegennet
De Kamer vindt, net als het IPO, dat er niet alleen meer geïnvesteerd moet worden in de rijks(snel)wegen, maar ook in het onderliggende wegennet van provincies en gemeenten. Dat helpt ook om de files te verminderen. Een deel van de middelen uit het MIT na 2010 kan daarvoor worden ingezet. Uit vrijvallende middelen van de spoedwet ZSM-2 (spoedwet wegverbreding) willen CDA, VVD en LPF daarvoor nu al extra geld inzetten; van € 15 miljoen in 2005 tot totaal € 140 miljoen in 2009.

Luchtkwaliteit
Minister Peijs gaf desgevraagd toe dat Nederland strenger is met de EU-normen voor luchtkwaliteit dan andere landen om ons heen. Mede daarom hebben recente uitspraken van de Raad van State geleid tot het stilleggen van wegwerkzaamheden zoals de aanleg van spitsstroken. Peijs komt nu met een noodmaatregel waarin de normen één op één worden vertaald, zodat de aanleg weer verder kan.

Openbaar vervoer
De Kamer vindt openbaar vervoer heel belangrijk, maar de organisatie daarvan moet efficiënter. De VVD wil de bezuinigingen op het OV die bedoeld zijn om het ziekteverzuim terug te dringen, verdelen over de vervoerbedrijven die op 1/1/2005 niet aanbesteed zijn. De minister heeft die bezuinigingen al met de helft verminderd tot 20 miljoen vanaf 2006. De PvdA is tegen verplicht aanbesteden in de grote steden per 2007. Bij decentralisatie van spoor moeten alle middelen mee gaan, ook voor de NS-automaten. Peijs heeft hiermee ingestemd. De Kamer heeft uitgesproken dat de bestaande spoorlijnen, in afwachting van besluiten van provincies en kaderwetgebieden tot overname, moeten blijven worden geëxploiteerd met hetzelfde niveau van dienstverlening. De Kamer vraagt het kabinet of de middelen voor het CVV en de WVG (gehandicaptenvervoer) samengevoegd kunnen worden (in de nieuwe Wet MO).

Met deze begrotingsbehandeling komt de Kamer het IPO op een aantal punten tegemoet, zoals eerder aangegeven in de IPO-reactie op de Nota Mobiliteit, het MIT en spoorconcessies.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO