Start vervanging viaduct Drunen-West onder A59

Den Haag – Vrijdag 3 december 2004 worden de eerste bouwborden geplaatst als markering van de start van de werkzaamheden rond de vervanging van het viaduct Drunen-west in de gemeente Heusden. De komende tijd worden voorbereidende werkzaamheden verricht zoals het rooien van bomen en grondwerkzaamheden.

Het viaduct Drunen-West onder de A59 moet in zijn geheel vervangen worden. Begin 2005 wordt de toerit naar de A59 in de richting Waalwijk voor een periode van maximaal 6 maanden afgesloten. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden wordt de toerit incidenteel ’s nachts afgesloten. Dit betekent dat het verkeer dat normaal gesproken van deze toerit gebruik maakt, wordt omgeleid via de gemeentelijk wegen naar toerit 42, ook in Drunen. De afrit bij Drunen-West blijft wel gewoon beschikbaar voor verkeer. Deze omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Ook het verkeer op de A59 zal tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Om het viaduct te vervangen wordt eerst een ‘bypass’ aangelegd, zodat het verkeer straks van de A59 afbuigt en gebruik maakt van een tijdelijk weg die hiervoor wordt aangelegd. Deze weg loopt parallel aan de A59 en maakt voor een gedeelte gebruik van de oude toerit en de weilanden naast de A59.

Zodra deze ‘bypass’ gereed is zal het verkeer geen gebruik maken van de A59, maar van het tijdelijke stukje weg (600 meter). Vanaf het moment dat het verkeer via de bypass rijdt, wordt gestart met het slopen van het huidige viaduct. Daarna wordt het viaduct vervangen door een eenvoudige onderdoorgang. Ook komt er een faunapassage, een doorgang voor kleine wilde dieren, met een doorsnede van twee bij een meter.

Het viaduct Drunen-west wordt uit voorzorg al enkele jaren ondersteund door steigers . De vervanging van het viaduct is noodzakelijk omdat het is aangetast door ASR (Alkali Silica reactie, een soort betonrot). Om het viaduct niet extra te belasten is een inhaalverbod voor vrachtwagens ingesteld zodat er geen twee vrachtwagens (in 1 rijrichting) gelijktijdig over het viaduct rijden.