Realisatieovereenkomst N201 getekend

Aalsmeer – Op 24 november 2004 hebben gedeputeerde Mooij, Provincie Noord-Holland; wethouder Blankers, Haarlemmermeer; wethouder Boom, Aalsmeer en wethouder Verbruggen, Uithoorn, de realisatieovereenkomst N201 ondertekend. In oktober is het realisatiebesluit N201+ al door de gemeenteraden van Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en provinciale staten in grote meerderheid aangenomen. Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst N201 door de bestuurders, worden de gemaakte afspraken van het Realisatiebesluit officieel bekrachtigd.

Er ligt een betaalbaar, functioneel en veilig ontwerp voor de aanpassing van de N201. De afspraken voor de financiering van het project liggen vast. Met dit resultaat is de discussie over de aanpak van de bereikbaarheid- en leefbaarheidproblemen van de regio beëindigd. De schop gaat de grond in!

De Ronde Venen heeft de ondertekening van de realisatieovereenkomst opgeschort. Zij wacht een onderzoek af op welke wijze de toekomstige weg de Amstel passeert. De gemeente werkt wel mee aan alle planologische procedures die de aanleg van de weg mogelijk moet maken.

De provincie Noord-Holland legt de nieuwe weg aan. Inmiddels heeft gedeputeerde Mooij het startsein gegeven voor de aanbesteding. De aanbestedingsprocedure voor het deelproject Omlegging Aalsmeer Uithoorn is daarmee in gang gezet. De aanbesteding is naar verwachting in medio 2005 afgerond. Halverwege 2005 gaat de bouw starten van het deelproject Verbreding Kruisweg. Het totale project is in 2011 gereed.

Op 1 en 14 december worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Hoofddorp en Aalsmeer. Het plan zal worden toegelicht aan de inwoners van alle betrokken gemeenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N201