Bouwbedrijven machtigen Blankert voor afwikkeling NMa

Gouda – Circa 350 van de rond 400 bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw die een boeteaanzegging door de NMa hebben ontvangen, hebben aangegeven in beginsel positief te staan tegenover een versnelde procedure ter afhandeling daarvan. Dat is bijna 88%; gerekend naar omzet zo’n 95%.
De bedrijven hebben drs. J.C. Blankert gemachtigd namens hen te proberen met de NMa tot overeenstemming te komen over de invulling van een dergelijke versnelde procedure. De NMa had deze mogelijkheid eerder aangegeven. Blankert ervaart de respons als een belangrijke steun bij zijn verdere contacten met de NMa.

Zowel de bouwsector als de mededingingsautoriteit hebben eerder verklaard zich maximaal te willen inspannen voor een snelle afwikkeling. Daartoe heeft de NMa de betrokken bedrijven onder andere een kortingspercentage in het vooruitzicht gesteld als zij meewerken aan de versnelde procedure. Bedrijven moeten dan onder meer aangeven af te zien van de gebruikelijke juridische procedure.

Indien de bedrijven instemmen met de door de heer Blankert en de NMa overeen te komen afwikkeling, kan voor hen mogelijk begin 2005 de vervolging door de NMa worden afgesloten. Komende weken moet duidelijk worden wat de definitieve invulling van de versnelde procedure inhoudt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Bouwbedrijven machtigen Blankert voor afwikkeling NMa | Infrasite

Bouwbedrijven machtigen Blankert voor afwikkeling NMa

Gouda – Circa 350 van de rond 400 bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw die een boeteaanzegging door de NMa hebben ontvangen, hebben aangegeven in beginsel positief te staan tegenover een versnelde procedure ter afhandeling daarvan. Dat is bijna 88%; gerekend naar omzet zo’n 95%.
De bedrijven hebben drs. J.C. Blankert gemachtigd namens hen te proberen met de NMa tot overeenstemming te komen over de invulling van een dergelijke versnelde procedure. De NMa had deze mogelijkheid eerder aangegeven. Blankert ervaart de respons als een belangrijke steun bij zijn verdere contacten met de NMa.

Zowel de bouwsector als de mededingingsautoriteit hebben eerder verklaard zich maximaal te willen inspannen voor een snelle afwikkeling. Daartoe heeft de NMa de betrokken bedrijven onder andere een kortingspercentage in het vooruitzicht gesteld als zij meewerken aan de versnelde procedure. Bedrijven moeten dan onder meer aangeven af te zien van de gebruikelijke juridische procedure.

Indien de bedrijven instemmen met de door de heer Blankert en de NMa overeen te komen afwikkeling, kan voor hen mogelijk begin 2005 de vervolging door de NMa worden afgesloten. Komende weken moet duidelijk worden wat de definitieve invulling van de versnelde procedure inhoudt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB