Pilot ‘Floating Car Data’ in Antwerpen

Brussel – ‘Floating Car Data’ probeert verkeersstromen in kaart te brengen. Een veelbelovende nieuwe benadering maakt gebruik van de (anonieme!) gegevens van grote aantallen actieve gsm’s in voertuigen om een beeld te geven van de actuele verkeerssituatie. Voor het eerst zal een dergelijke aanpak nu in België getest worden.

Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de mobiele telefoonoperator Proximus en ITIS Holdings plc – een vooraanstaand Brits bedrijf gespecialiseerd in verkeersinformatie. In dit project zal gebruik gemaakt worden van de Estimotion-technologie die ITIS in december 2003 verworven heeft. Telematics Cluster, België’s belangrijkste vereniging voor intelligente transportsystemen, zal het projectbeheer ondersteunen.

Nu al worden verkeersgegevens geregistreerd dankzij detectielussen en camera’s op vaste locaties, voornamelijk langs snel- en ringwegen. ‘Floating Car Data’ meet de verkeersstromen door de positie van de voertuigen zelf in kaart te brengen. Dit proefproject moet uitwijzen of dat kan aan de hand van de gsm’s die zich in de voertuigen bevinden. ‘Floating Car Data’ zou het mogelijk maken om fijnmaziger verkeersgegevens in te zamelen – vooral op het onderliggende wegennet, bij wegwerkzaamheden of bij defecten aan de vaste detectielussen en camera’s. Mogelijk kunnen uit de gegevens ook indicatieve reistijden afgeleid worden voor druk bereden delen van het wegennet.

Dit proefproject moet aantonen wat de voordelen van de nieuwe aanpak zijn voor verkeersbeheer en verkeersinformatie. Gezien de grote wegwerkzaamheden in Antwerpen wordt de technologie getest in de Antwerpse regio. De resultaten worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie Vlaamse Gemeenschap