Afspraken Rijk en provincie Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch – Het Rijk en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over de toptechnologieregio, BrabantStad en programma-enveloppe projecten. Het Rijk, de vertegenwoordigers van BrabantStad en de provincie Noord-Brabant hebben overleg gevoerd over de toekomstige samenwerking om de ruimtelijke en economische ontwikkeling te bevorderen.

Er komen verschillende overleggen. Die betreffen de ruimtelijke ontwikkeling van BrabantStad en de programma-enveloppe voor de coördinatie van de uitvoering van Rijksprojecten in Zuidoost-Nederland met als doel de technologieregio te bevorderen. De provincies Noord-Brabant en Limburg zullen nauw samenwerken bij de ontwikkeling van de technologieregio en hebben op maandag 15 november 2004 een intentieverklaring getekend. Ook voor West-Brabant worden de mogelijkheden om tot een verdergaande samenwerking te komen opgepakt.

Bij de overleggen waren de minister voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, mevr. S. Dekker, de staatssecretaris voor Economische Zaken, mevr. K van Gennip, vertegenwoordigers van BrabantStad, de provincie Limburg, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Brabantse Innovatieraad aanwezig. De minister van VROM zal het bestuurlijk overleg over BrabantStad voorzitten, de staatssecretaris van EZ richt zich op de coördinatie van de uitvoering van Rijksprojecten in de regio Zuidoost Brabant/Noord-Limburg.

BrabantStad
Het stedelijk netwerk BrabantStad is het integraal kader voor ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant (met Limburg) én Zuidwest-Brabant (met Zeeland). Minister Dekker gaat twee maal per jaar overleggen met de provincie en B5-steden over de complete BrabantStad agenda.

West-Brabant
Ook voor West-Brabant moet een bestuurlijk overleg met gemeenten, provincies, het rijk en andere belanghebbenden over de economische ontwikkeling tussen twee wereldhavens (Rotterdam-Antwerpen) tot stand komen. De staatssecretaris kon zich vinden in de aanpak en ziet kansen voor de logistieke en industriesector in West- Brabant. De burgemeester van Breda zal het voortouw nemen om de verschillende overheden en instellingen om de tafel te halen. De staatssecretaris complimenteerde Brabant met de wijze waarop de provincie zich inzet om de Lissabondoelstellingen te behalen en zij zich internationaal positioneert.

Technologieregio Zuidoost Brabant/Noord-Limburg
In de intentieverklaring verwijzen de provincies naar recente grote rijksnota’s (Nota Ruimte, Agenda Vitaal Platteland, Nota Mobiliteit en Pieken in de Delta) die inzetten op de internationale concurrentiepositie van Nederland en grensoverschrijdende samenwerking. De technologieregio Zuidoost Brabant/Noord-Brabant is een krachtige innovatieve regio met internationale kansen. Vooral de kennis en know-how tussen Eindhoven-Leuven-Aken biedt voor grote én kleine bedrijven kansen bij een grensoverschrijdende samenwerking en strategieontwikkeling. De beide provinciebesturen willen die ambities in goede onderlinge samenwerking waarmaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Afspraken Rijk en provincie Noord-Brabant | Infrasite

Afspraken Rijk en provincie Noord-Brabant

‘s-Hertogenbosch – Het Rijk en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt over de toptechnologieregio, BrabantStad en programma-enveloppe projecten. Het Rijk, de vertegenwoordigers van BrabantStad en de provincie Noord-Brabant hebben overleg gevoerd over de toekomstige samenwerking om de ruimtelijke en economische ontwikkeling te bevorderen.

Er komen verschillende overleggen. Die betreffen de ruimtelijke ontwikkeling van BrabantStad en de programma-enveloppe voor de coördinatie van de uitvoering van Rijksprojecten in Zuidoost-Nederland met als doel de technologieregio te bevorderen. De provincies Noord-Brabant en Limburg zullen nauw samenwerken bij de ontwikkeling van de technologieregio en hebben op maandag 15 november 2004 een intentieverklaring getekend. Ook voor West-Brabant worden de mogelijkheden om tot een verdergaande samenwerking te komen opgepakt.

Bij de overleggen waren de minister voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, mevr. S. Dekker, de staatssecretaris voor Economische Zaken, mevr. K van Gennip, vertegenwoordigers van BrabantStad, de provincie Limburg, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de Brabantse Innovatieraad aanwezig. De minister van VROM zal het bestuurlijk overleg over BrabantStad voorzitten, de staatssecretaris van EZ richt zich op de coördinatie van de uitvoering van Rijksprojecten in de regio Zuidoost Brabant/Noord-Limburg.

BrabantStad
Het stedelijk netwerk BrabantStad is het integraal kader voor ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant (met Limburg) én Zuidwest-Brabant (met Zeeland). Minister Dekker gaat twee maal per jaar overleggen met de provincie en B5-steden over de complete BrabantStad agenda.

West-Brabant
Ook voor West-Brabant moet een bestuurlijk overleg met gemeenten, provincies, het rijk en andere belanghebbenden over de economische ontwikkeling tussen twee wereldhavens (Rotterdam-Antwerpen) tot stand komen. De staatssecretaris kon zich vinden in de aanpak en ziet kansen voor de logistieke en industriesector in West- Brabant. De burgemeester van Breda zal het voortouw nemen om de verschillende overheden en instellingen om de tafel te halen. De staatssecretaris complimenteerde Brabant met de wijze waarop de provincie zich inzet om de Lissabondoelstellingen te behalen en zij zich internationaal positioneert.

Technologieregio Zuidoost Brabant/Noord-Limburg
In de intentieverklaring verwijzen de provincies naar recente grote rijksnota’s (Nota Ruimte, Agenda Vitaal Platteland, Nota Mobiliteit en Pieken in de Delta) die inzetten op de internationale concurrentiepositie van Nederland en grensoverschrijdende samenwerking. De technologieregio Zuidoost Brabant/Noord-Brabant is een krachtige innovatieve regio met internationale kansen. Vooral de kennis en know-how tussen Eindhoven-Leuven-Aken biedt voor grote én kleine bedrijven kansen bij een grensoverschrijdende samenwerking en strategieontwikkeling. De beide provinciebesturen willen die ambities in goede onderlinge samenwerking waarmaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant