Nederland krijgt eerste drijvende kas ter wereld

Zoetermeer – Het Westland krijgt de eerste drijvende kas ter wereld. Initiatiefnemers Dura Vermeer, isolatie- en systeembedrijf Unidek, kassen- en verwarmingsindustrie Gakon, Van der Arend Agrotechniek, installatiebedrijf Wilk van der Sande en A&N Luiten BV Scherminstallaties hebben dit vandaag bekend gemaakt tijdens de internationale tuinbouwbeurs ‘HortiFair’ in de Amsterdam RAI.

De kas, een demonstratiemodel, komt te liggen in een bergingsvijver bij bloemenveiling FloraHolland in Naaldwijk. Deze marktleider in de internationale sierteelt heeft het gastheerschap voor de Demo Drijvende Kas op zich genomen vanwege het innovatieve karakter en de verwachting dat dit initiatief voor de Nederlandse glastuinbouw perspectief biedt om zich op duurzame wijze verder te ontwikkelen.

Volgens de huidige planning zal in maart 2005 worden gestart met de bouw van de onderbouw. In het voorjaar 2005 zal het demonstratiemodel worden geopend. De bouwtijd bedraagt totaal circa tweeënhalve maand, omdat tussentijds rekening moet worden gehouden met het voldoende uitharden van het beton. Revolutionair is dat voor het eerst direct op water zal worden gebouwd en er geen sprake is van het te water laten van de gehele constructie. Door deze techniek is het mogelijk om een oneindig groot platform te maken. Dit biedt weer nieuwe mogelijkheden voor andere drijvende constructies, zoals bijvoorbeeld drijvende woningen, kantoren en tuinen.

Sinds enige jaren is Dura Vermeer met diverse partijen bezig met het ontwikkelen van het concept Drijvende kassen. Het demonstratiemodel is de eerste daadwerkelijke praktijkervaring die wordt opgedaan met drijvende kassen. De ontwikkeling van het demonstratiemodel heeft circa twee jaar geduurd.

Drijflichaam
De Demo Drijvende Kas bestaat uit een drijflichaam met een vlakke betonnen vloer waarop een kas wordt gebouwd. De kas meet circa zeshonderd vierkante meter. Het betreft een standaardkas met een kolomhoogte van 5 meter, kappen van 4 meter 80 en tralies van 9 meter 60 inclusief verwarmings- en koelinginstallatie en scherming. Het drijflichaam beslaat ongeveer negenhonderd vierkante meter. Het drijflichaam zal worden opgebouwd uit geëxpandeerd polystyreen, kortweg EPS en staalvezelbeton. Dat laatste is een innovatieve betonsoort. Door de toevoeging van staalvezels is het mogelijk een sterke constructie te maken, zonder dat er eerst wapening moet worden geplaatst in de bekisting. Met EPS wordt op deze wijze een drijvend raster gevormd. De EPS-constructie doet tevens dienst als blijvende bekisting voor het storten van de staalvezelbeton. Door de combinatie van EPS en beton ontstaat een in principe onzinkbaar drijflichaam dat bovendien vele malen goedkoper is dan bijvoorbeeld een betonnen constructie.

Expositie- en presentatieruimte
De Demo Drijvende Kas zal een volwaardige kas zijn met verschillende voorzieningen als kasverwarming- en koeling en schermen en wordt ingericht als expositie- en presentatieruimte. Het afvalwater van het demonstratiemodel zal worden verwerkt in een op de kant geplaatste IBA (Individuele Behandeling Afvalwater). De IBA zuivert het afvalwater. In de kas zullen verder de nieuwste technieken voor de glastuinbouw en de mogelijkheden van het concept worden getoond. Het demonstratiemodel moet bijdragen aan de bekendheid van drijvende concepten en in het bijzonder drijvende kassen. Vanwege de beperkte grootte, de additionele voorzieningen en het onderhoud dat dit met zich mee brengt, wordt in de kas niet geteeld. Uiteraard blijft het wel mogelijk om op termijn in deze kas te gaan telen.

Een drijvende kas is volgens de initiatiefnemers één van de oplossingen voor de groeiende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren in relatie tot de sterk toenemende waterproblematiek in ons land. Dat is nodig, omdat de komende vijftig jaar vijfhonderdduizend hectare land wordt aangewezen voor de berging van water. Door de ontwikkeling van drijvende bouwconcepten worden deze ruimteclaims gecombineerd. Met het concept willen de initiatiefnemers bewijzen dat door meervoudig ruimtegebruik drijvende voorzieningen kansen bieden in gebieden met een waterproblematiek als zakkende bodem en veel neerslag. Door het mengen van de functies waterberging en economische activiteit (meervoudig grondgebruik) zijn drijvende kassen in bepaalde gebieden commercieel concurrerend met traditionele kassen. Eén van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het demonstratiemodel was om een economisch haalbare constructie te ontwikkelen en te bouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV