Bouw viaduct Meerenakkerweg Eindhoven op schema

Eindhoven – De werkzaamheden aan het nieuwe viaduct in de A2 ter hoogte van de Meerenakkerweg verlopen voorspoedig. De funderingswerkzaamheden zijn woensdag 3 november 2004 afgerond en de A2 is vanaf 4 november 06.00 uur weer geheel vrij gegeven voor het verkeer. Dan zijn dus in elke rijrichting weer drie rijstroken (inclusief spitsstrook) beschikbaar over het gehele traject van de Randweg Eindhoven. Ook de verkeersmaatregelen rond het werk, zoals de omleidingen over de Eindhovense Ring, zijn opgeheven.

Nu de funderingen gereed zijn, wordt de komende maanden naast de A2 gewerkt aan de constructie van de brugdekken. Na afbouw zullen deze brugdekken komend voorjaar zijdelings op de fundering worden geschoven. Tijdens die operatie zullen weer korte tijd verkeersmaatregelen op en in de omgeving van de A2 nodig zijn. De, tot nu toe nog weinig toegepaste, bouwmethode beperkt de overlast voor het verkeer dus tot twee korte perioden, waarvan de eerste achter de rug is.

Rijkswaterstaat en de gemeente Eindhoven zijn tevreden over de gebleken goede samenwerking tijdens dit project. Die samenwerking bestond onder meer uit de voorbereiding en uitvoering van begeleidende verkeersmaatregelen en de communicatie rond het project. De verkeershinder bleef mede daardoor, afgezien van de eerste dagen, binnen de verwachte marges.

Met het nieuwe viaduct wordt volgend jaar een derde verbindingsweg tussen Eindhoven en Veldhoven gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Eindhoven