Werk aan N 210 toont aan: opnieuw verzakkingen

Den Haag РBij werkzaamheden aan de N 210 is geconstateerd dat er weer verzakkingen van het wegdek optreden. Het gaat nu om drie bakken die door de fundering zijn gezakt, zo is de vrees. De provincie Zuid-Holland heeft direct maatregelen genomen en het verkeer over ̩̩n rijbaan geleid. Daarnaast is er een snelheidsbeperking van kracht van 30 km/u. Verkeer wordt met verkeerslichten over ̩̩n rijbaan geleid. Dit kan grote vertragingen opleveren. Een omleidingsroute voor doorgaand verkeer staat aangegeven.

De verzakkingen vinden plaats bij hectometerpaal 11.3 in het wegdeel tussen de Zuidbroekse Opweg en de gemeentegrens van Bergambacht. Dat is hetzelfde wegdeel waar sinds 25 oktober preventieve onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Er is nader onderzoek gaande naar zowel de oorzaak als de best mogelijke preventieve oplossing voor de ontstane verzakking. Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de verzakkingen of dat met de onderhoudswerkzaamheden juist erger is voorkomen.
Ter hoogte van de verzakking geldt een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Fietsers worden omgeleid via Zuidbroek (noordzijde) en de Okkerse Kade (zuidzijde).

Sluiting
De verzakking bedraagt inmiddels veertig centimeter. De provincie overweegt de weg te sluiten voor vrachtverkeer, of een beperking van de aslast in te stellen. Er is inmiddels een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst om het verkeer om en om over de as van de weg te leiden. Dit voorkomt dat er teveel verkeer in één keer over de beschadigde bakken rijdt. Er zijn borden geplaatst om het verkeer op de verzakkingen te attenderen. De huidige verzakking gaat veel sneller dan die van maart 2003. Onderzocht wordt op welke wijze zo snel mogelijk de huidige problemen opgelost kunnen worden. Zeker is dat de Krimpenerwaard de komende twee maanden met grote overlast te maken krijgt waarbij de verkeersafwikkeling ernstig in het gedrang komt.

Enige ontsluitingsweg
De N 210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt uit de jaren ’30. De weg wordt ook veelvuldig gebruikt door vrachtverkeer om vanaf Utrecht snel in de Rotterdamse haven te komen. De weg blijkt bij files op de A12 en A20 een aantrekkelijk alternatief. Door de slappe ondergrond was het noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Zoals de huidige problemen bevestigen voldoet de constructie van de weg niet meer en moet hij grondig gerenoveerd of zelfs totaal vernieuwd worden. Al enige tijd is de provincie aan het onderzoeken op welke wijze dat moet gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan, moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld worden, dienen de nodige procedures te worden gevolgd en zonodig gronden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt; in die tussentijd zal de bestaande N 210 zo goed mogelijk in stand gehouden moeten worden en verdere calamiteiten voorkomen. Garanties daaromtrent kunnen helaas niet worden gegeven, zoals nu maar weer eens is gebleken. In 1998 is ook al eens de paalfundering onder een bak bezweken en ook daarvoor heeft zo’n probleem zich al eens voorgedaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Werk aan N 210 toont aan: opnieuw verzakkingen | Infrasite

Werk aan N 210 toont aan: opnieuw verzakkingen

Den Haag РBij werkzaamheden aan de N 210 is geconstateerd dat er weer verzakkingen van het wegdek optreden. Het gaat nu om drie bakken die door de fundering zijn gezakt, zo is de vrees. De provincie Zuid-Holland heeft direct maatregelen genomen en het verkeer over ̩̩n rijbaan geleid. Daarnaast is er een snelheidsbeperking van kracht van 30 km/u. Verkeer wordt met verkeerslichten over ̩̩n rijbaan geleid. Dit kan grote vertragingen opleveren. Een omleidingsroute voor doorgaand verkeer staat aangegeven.

De verzakkingen vinden plaats bij hectometerpaal 11.3 in het wegdeel tussen de Zuidbroekse Opweg en de gemeentegrens van Bergambacht. Dat is hetzelfde wegdeel waar sinds 25 oktober preventieve onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Er is nader onderzoek gaande naar zowel de oorzaak als de best mogelijke preventieve oplossing voor de ontstane verzakking. Het is op dit moment niet duidelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de verzakkingen of dat met de onderhoudswerkzaamheden juist erger is voorkomen.
Ter hoogte van de verzakking geldt een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Fietsers worden omgeleid via Zuidbroek (noordzijde) en de Okkerse Kade (zuidzijde).

Sluiting
De verzakking bedraagt inmiddels veertig centimeter. De provincie overweegt de weg te sluiten voor vrachtverkeer, of een beperking van de aslast in te stellen. Er is inmiddels een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst om het verkeer om en om over de as van de weg te leiden. Dit voorkomt dat er teveel verkeer in één keer over de beschadigde bakken rijdt. Er zijn borden geplaatst om het verkeer op de verzakkingen te attenderen. De huidige verzakking gaat veel sneller dan die van maart 2003. Onderzocht wordt op welke wijze zo snel mogelijk de huidige problemen opgelost kunnen worden. Zeker is dat de Krimpenerwaard de komende twee maanden met grote overlast te maken krijgt waarbij de verkeersafwikkeling ernstig in het gedrang komt.

Enige ontsluitingsweg
De N 210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt uit de jaren ’30. De weg wordt ook veelvuldig gebruikt door vrachtverkeer om vanaf Utrecht snel in de Rotterdamse haven te komen. De weg blijkt bij files op de A12 en A20 een aantrekkelijk alternatief. Door de slappe ondergrond was het noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Zoals de huidige problemen bevestigen voldoet de constructie van de weg niet meer en moet hij grondig gerenoveerd of zelfs totaal vernieuwd worden. Al enige tijd is de provincie aan het onderzoeken op welke wijze dat moet gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan, moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld worden, dienen de nodige procedures te worden gevolgd en zonodig gronden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt; in die tussentijd zal de bestaande N 210 zo goed mogelijk in stand gehouden moeten worden en verdere calamiteiten voorkomen. Garanties daaromtrent kunnen helaas niet worden gegeven, zoals nu maar weer eens is gebleken. In 1998 is ook al eens de paalfundering onder een bak bezweken en ook daarvoor heeft zo’n probleem zich al eens voorgedaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland