Camerabeelden van snelwegen via internet

Den Haag – Rijkswaterstaat stelt camerabeelden van snelwegen beschikbaar via internet. Weggebruikers kunnen vanaf vrijdag 29 oktober 2004 van dertien verkeersknooppunten in de Randstad online de actuele verkeerssituatie zien en eventueel hun route of vertrektijd aanpassen. De beelden zijn te zien op www.vid.nl en www.traphic.nl.

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, stelt de beelden beschikbaar aan marktpartijen die op hun beurt de beelden aan het publiek aanbieden. De privacy van de weggebruiker is gewaarborgd, zo zijn nummerborden niet te lezen en gaan bij ernstige ongevallen de camera’s op een testbeeld.

Uit de proef van Rijkswaterstaat met de ANWB en Vialis bleek dat er zowel bij publiek en bedrijfsleven veel belangstelling bestaat voor deze beelden. Rijkswaterstaat heeft ongeveer duizend camera’s op en rond het Nederlandse wegennet, veelal op strategische punten van de snelwegen zoals tunnels, spitsstroken en drukke ringwegen rond de grote steden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat