Ontwerp Blokhuispoortbrug Leeuwarden is winnaar

Heerenveen – Het ontwerp voor een nieuwe beweegbare verkeersbrug over de Zuiderstadsgracht in het centrum van Leeuwarden is als winnaar uit de bus gekomen bij een door de gemeente Leeuwarden uitgeschreven prijsvraag.

Oranjewoud heeft, in samenwerking met ARC2 Architectuurstudio te Almere, het ontwerp verzorgd. De jury, bestaande uit onder meer gemeente Leeuwarden, Welstand en Monumentenzorg, was van mening dat ons ontwerp het beste past binnen de historische stadsomgeving.

Teneinde de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Leeuwarden te verbeteren, heeft de gemeente Leeuwarden besloten een nieuwe beweegbare verkeersbrug aan te leggen in het verlengde van het Blokhuisplein bij de oude gevangenis ‘De Blokhuispoort’. Op dit moment ligt op deze plaats een beweegbare fiets-/voetgangersbrug.

Belangrijke verbinding
De Blokhuispoortbrug maakt straks deel uit van de nieuwe ontsluitingsweg van het oostelijk deel van het centrum van Leeuwarden en is met name voor de bereikbaarheid van het (nieuw te bouwen) provinciehuis en Fries museum van groot belang. Gelet op de locatie van de brug in een beschermde historische stadsomgeving, met op de achtergrond de moderne kantoren aan de Willemskade, diende het ontwerp van hoogwaardige kwaliteit te zijn met een bijpassende, zorgvuldige, detaillering. Om die reden zijn dan ook vier partijen uitgenodigd om een schetsontwerp met bijbehorende kostenraming te maken. Deze ontwerpen moesten vervolgens worden gepresenteerd en toegelicht voor een technische commissie en een vakjury.

Historie bepaalt kenmerken ontwerp

De architect van het winnende ontwerp heeft zich laten inspireren door de inmiddels verdwenen ‘toegangspoorten’ die vroeger op diverse plaatsen rond de oude stadswal van Leeuwarden waren te vinden. De brug is daarom vormgegeven als een nieuwe en modern uitgevoerde poort. Op deze manier is de oude begrenzing van de stad weer zichtbaar gemaakt en komt men weer via de ‘Blokhuispoort’ het stadshart binnen. Het brugdek is zeer slank uitgevoerd zodat het doorzicht onder de brug en langs de historische kademuren zo weinig mogelijk wordt verstoord.

Integraal project

Het winnen van deze prijsvraag houdt tevens in dat de gemeente Leeuwarden Oranjewoud opdracht geeft voor de verdere besteksvoorbereiding van de brug. In een eerder stadium werd de opdracht voor de besteksvoorbereiding van de aansluitende infrastructurele werkzaamheden al verworden, zodat met recht kan worden gesteld dat dit integrale ‘Oranjewoud-project’ straks een forse bijdrage levert aan de ontwikkeling van het mooie stadshart van Leeuwarden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Oranjewoud Beheer B.V.