Preventieve werkzaamheden op trajecten N210

Den Haag – Op maandag 25 oktober 2004 starten preventieve werkzaamheden op de N210 tussen de Zuidbroekse Opweg en de gemeentegrens van Bergambacht. Vanaf donderdag 21 oktober 2004 geldt ter plaatse al een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Fietsers worden omgeleid via de Tiendweg. De preventieve werkzaamheden die op 25 oktober beginnen, moeten grotere problemen voorkomen. De beperking van de snelheid moet voorkomen dat de druk op de weg te groot wordt. De noodwerkzaamheden duren tot circa 11 november. Daarna geldt tot het einde van het jaar ook voor dit wegdeel een snelheidslimiet van 60 km/uur.

Op 25 oktober start ook het eerder geplande preventieve onderhoud van de N210. Op drie plaatsen onder het wegdek worden de komende weken onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitgevoerd. Zo worden holle ruimten onder het wegdek geïnjecteerd met vulmiddel. Hiermee neemt de kans op verzakkingen aanzienlijk af. De werkzaamheden beginnen op 25 oktober en duren tot eind van het jaar. De werkzaamheden vinden plaats op de trajecten:
– N 474 (Krimpenerbosweg) tot N 477 (Breekade);
– N 475 (Zijdeweg) tot N 476 (Boezemweg);
– Zuidbroekse Opweg tot de gemeentegrens Bergambacht.

Overlast
Helaas brengen de werkzaamheden aan de weg overlast voor de weggebruikers met zich mee. Gedurende de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare verkeersregelinstallatie (verkeerslicht). Bij werkzaamheden is daarom maar één rijstrook beschikbaar.

De eerder op deze drie trajecten ingestelde snelheidslimiet en het inhaalverbod worden verlengd tot eind 2004. Er mag op de trajecten niet harder worden gereden dan 60 km per uur. Dit komt door de zeer slechte staat van het wegdek. Als vrachtverkeer met hoge snelheid over de weg rijdt, ontstaan er extra belastingen op de fundering van de weg. De snelheidsverlaging moet de wegbelasting verminderen. De tijdelijke snelheidsverlaging tot 60 km per uur duurt totdat het wegdek is gerepareerd. Naast de snelheidslimiet is er een inhaalverbod op bovenstaande weggedeeltes. Op de weg is al eerder een doorgetrokken streep aangebracht.

Een nieuwe, veilige weg
De huidige technische staat van de N 210 is zodanig, dat deze snel verbeterd moet worden. Op dit moment wordt vernieuwing van de N 210 voorbereid. De weg bestaat uit betonnen bakken die gefundeerd zijn op houten palen. De bakken zijn gevuld met zand en op de naden spoelt er zand weg. Hierdoor ontstaan holle ruimtes onder het wegdek. Op sommige plaatsen zijn deze zichtbaar, doordat er ook scheuren en gaten in het wegdek komen. Verkeer dat met hoge snelheid over die plaatsen met holle ruimtes onder het asfalt rijdt, is een extra belasting op de constructie. Rijdt het verkeer 60 km per uur in plaats van 80, dan is de belasting minder groot.

De provincie Zuid-Holland streeft naar een nieuwe, veilige N 210. Daarom zoekt ze voortdurend naar oplossingen om problemen rond bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dit gebeurt in samenwerking en samenspraak met bestuurders van omliggende gemeenten, het bedrijfsleven uit de Krimpenerwaard en andere relevante partners uit de omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland