Grondaankoop tegen aanleg weg bij Eindhoven

Amsterdam – Milieudefensie start vandaag de doorverkoop van het ‘Brabants Broek’. Dit ongeveer 1000 vierkante meter grote weiland in het Brabantse Aarle-Rixtel heeft de milieuorganisatie gekocht om te voorkomen dat er een autoweg wordt aangelegd in het prachtige coulisselandschap tussen Eindhoven en Helmond. Een belangrijke variant van de weg kan niet worden aangelegd zonder de grond van het ‘Brabants Broek’.

‘Een jammerlijk voorbeeld van hoe het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid faalt,’ zo noemt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie, de plannen voor de aanleg van een nieuwe weg bij Aarle-Rixtel. ‘Provincie en de gemeenten in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven falen in het beschermen van de open ruimte. Daarbij aangemoedigd door de nieuwe Nota Ruimte die aanleg van wegen en bebouwing voluit stimuleert.’

De gevolgen van de plannen zijn volgens Milieudefensie enorm. Natuur en landschap worden vernield, rust en ruimte verdwijnen. Het landelijk karakter van het gebied wordt aangetast. Bovendien blijkt keer op keer dat nieuwe wegen verkeersproblemen niet oplossen maar juist méér auto’s aantrekken. Milieudefensie pleit daarom voor betere benutting van de bestaande weginfrastructuur en verbetering van het openbaar vervoer.

Om dit stuk Brabant te behouden roept Milieudefensie zoveel mogelijk mensen op om haar campagne te steunen, door symbolisch mede-eigenaar te worden van het Brabants Broek. Vandaag zal Johan Verschuren (weerman Omroep Brabant) als eerste mede-eigenaar worden door een grondcertificaat te kopen. Mensen die de actie willen steunen, kunnen ook zogenaamde ‘picknickcertificaten’ kopen, wat hen het recht geeft om te picknicken op het Brabants Broek.

Het verzet tegen de aanleg van nieuwe wegen in het groene middengebied van Eindhoven-Helmond is groot. Provinciale natuur- en milieuorganisaties (zoals de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) zijn tegen, evenals lokale bewonersorganisaties zoals Actiecomité Landelijk Laarbeek.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Milieudefensie

Grondaankoop tegen aanleg weg bij Eindhoven | Infrasite

Grondaankoop tegen aanleg weg bij Eindhoven

Amsterdam – Milieudefensie start vandaag de doorverkoop van het ‘Brabants Broek’. Dit ongeveer 1000 vierkante meter grote weiland in het Brabantse Aarle-Rixtel heeft de milieuorganisatie gekocht om te voorkomen dat er een autoweg wordt aangelegd in het prachtige coulisselandschap tussen Eindhoven en Helmond. Een belangrijke variant van de weg kan niet worden aangelegd zonder de grond van het ‘Brabants Broek’.

‘Een jammerlijk voorbeeld van hoe het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid faalt,’ zo noemt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie, de plannen voor de aanleg van een nieuwe weg bij Aarle-Rixtel. ‘Provincie en de gemeenten in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven falen in het beschermen van de open ruimte. Daarbij aangemoedigd door de nieuwe Nota Ruimte die aanleg van wegen en bebouwing voluit stimuleert.’

De gevolgen van de plannen zijn volgens Milieudefensie enorm. Natuur en landschap worden vernield, rust en ruimte verdwijnen. Het landelijk karakter van het gebied wordt aangetast. Bovendien blijkt keer op keer dat nieuwe wegen verkeersproblemen niet oplossen maar juist méér auto’s aantrekken. Milieudefensie pleit daarom voor betere benutting van de bestaande weginfrastructuur en verbetering van het openbaar vervoer.

Om dit stuk Brabant te behouden roept Milieudefensie zoveel mogelijk mensen op om haar campagne te steunen, door symbolisch mede-eigenaar te worden van het Brabants Broek. Vandaag zal Johan Verschuren (weerman Omroep Brabant) als eerste mede-eigenaar worden door een grondcertificaat te kopen. Mensen die de actie willen steunen, kunnen ook zogenaamde ‘picknickcertificaten’ kopen, wat hen het recht geeft om te picknicken op het Brabants Broek.

Het verzet tegen de aanleg van nieuwe wegen in het groene middengebied van Eindhoven-Helmond is groot. Provinciale natuur- en milieuorganisaties (zoals de Brabantse Milieufederatie, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) zijn tegen, evenals lokale bewonersorganisaties zoals Actiecomité Landelijk Laarbeek.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Milieudefensie