Winnende ontwerpen prijsvraag ‘De reinigende weg’

Den Haag – De ontwerpen SAWA en Baggerspeciematras van de consortia Tauw/Reef en GeoDelft/Boskalis Westminster Dredging hebben de prijsvraag De reinigende weg gewonnen. Rijkswaterstaat heeft de intentie deze ontwerpen op korte termijn in de praktijk te beproeven. De reinigende weg is een weg die niet alleen een transportfunctie heeft, maar ook wordt gebruikt om baggerspecie te reinigen.

In december 2003 heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat bedrijven en kennisinstituten met een prijsvraag uitgedaagd om de weginfrastructuur in te zetten voor het reinigen voor het baggerspecie. Het uitschrijven van de prijsvraag leverde ruim twintig inzendingen op, waarvan vier winnaars gekozen werden.

Ontwerpfase
Aan vier consortia met een veelbelovende inzending werd een ontwerpbeurs beschikbaar gesteld . Met de beurs hebben de consortia hun idee tot een gedetailleerd ontwerp uitgewerkt. De kwaliteit van de ontwerpen was zodanig dat Rijkswaterstaat niet één maar twee ontwerpen geselecteerd heeft om in de praktijk te beproeven. Begin 2005 zal de pilot daadwerkelijk ergens in Nederland gerealiseerd worden.

Winnende ontwerpen
Het winnend ontwerp van het consortium GeoDelft/Boskalis heet ‘De Baggerspeciematras’. De essentie van het idee is het toevoegen van een schuimvormer en een bindmiddel aan opgebaggerd slib, waardoor het slib na korte tijd draagvermogen krijgt en gebruikt kan worden voor de aanleg van een weg. Het winnend ontwerp van het consortium Tauw/Reef heet ‘Sawa’. De essentie van het Sawa-concept is dat bij de reiniging van baggerspecie in de wegberm gebruik gemaakt wordt van natuurlijk aanwezige ingrediënten zoals ruimte, tijd, regenwater, strooizout, zonnewarmte, bermmaaisel en hoogteverschillen. Het Sawa-concept is toepasbaar op alle soorten baggerslib.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
‘De reinigende weg’ is een pilot binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)

Winnende ontwerpen prijsvraag ‘De reinigende weg’ | Infrasite

Winnende ontwerpen prijsvraag ‘De reinigende weg’

Den Haag – De ontwerpen SAWA en Baggerspeciematras van de consortia Tauw/Reef en GeoDelft/Boskalis Westminster Dredging hebben de prijsvraag De reinigende weg gewonnen. Rijkswaterstaat heeft de intentie deze ontwerpen op korte termijn in de praktijk te beproeven. De reinigende weg is een weg die niet alleen een transportfunctie heeft, maar ook wordt gebruikt om baggerspecie te reinigen.

In december 2003 heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat bedrijven en kennisinstituten met een prijsvraag uitgedaagd om de weginfrastructuur in te zetten voor het reinigen voor het baggerspecie. Het uitschrijven van de prijsvraag leverde ruim twintig inzendingen op, waarvan vier winnaars gekozen werden.

Ontwerpfase
Aan vier consortia met een veelbelovende inzending werd een ontwerpbeurs beschikbaar gesteld . Met de beurs hebben de consortia hun idee tot een gedetailleerd ontwerp uitgewerkt. De kwaliteit van de ontwerpen was zodanig dat Rijkswaterstaat niet één maar twee ontwerpen geselecteerd heeft om in de praktijk te beproeven. Begin 2005 zal de pilot daadwerkelijk ergens in Nederland gerealiseerd worden.

Winnende ontwerpen
Het winnend ontwerp van het consortium GeoDelft/Boskalis heet ‘De Baggerspeciematras’. De essentie van het idee is het toevoegen van een schuimvormer en een bindmiddel aan opgebaggerd slib, waardoor het slib na korte tijd draagvermogen krijgt en gebruikt kan worden voor de aanleg van een weg. Het winnend ontwerp van het consortium Tauw/Reef heet ‘Sawa’. De essentie van het Sawa-concept is dat bij de reiniging van baggerspecie in de wegberm gebruik gemaakt wordt van natuurlijk aanwezige ingrediënten zoals ruimte, tijd, regenwater, strooizout, zonnewarmte, bermmaaisel en hoogteverschillen. Het Sawa-concept is toepasbaar op alle soorten baggerslib.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
‘De reinigende weg’ is een pilot binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)