Amsterdam positief over ontwerp Tweede Coentunnel

Amsterdam РHet college van B&W is in grote lijnen positief over het Ontwerp-Trac̩besluit Tweede Coentunnel. Dit staat in haar conceptreactie die nog door de leden van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur moet worden goedgekeurd.
De gemeente reageert in het kader van de inspraak op het Ontwerp-Tracébesluit voor de capaciteitsuitbreiding Coentunnel. Naast de positieve reactie op het ontwerp vraagt de gemeente het ministerie om te kijken naar een aantal specifieke punten met betrekking tot grondverwerving, landschap en verkeer.

De gemeente vraagt onder andere om te kijken naar de verkeersveiligheid bij de wisselstrook. Deze rijstrook wordt tijdens de spits in de drukste richting opengesteld. Om verkeersonveilige situaties (automobilisten die tegen het verkeer in gaan rijden) te voorkomen wil de gemeente samen met het Rijk het ontwerp van de weg nog verbeteren. Gesprekken hierover zijn inmiddels gaande en verlopen voorspoedig.

Ook vraagt de gemeente het Rijk te kijken naar de luchtkwaliteiteisen en daaraan te voldoen.

De Coentunnel is al jarenlang een groot verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad; de tunnel staat in de filetop 50 van 2002 dan ook op nummer 4 (A10) en nummer 6 (A8). Door de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg verbetert de bereikbaarheid in de Noordelijke Randstad aanzienlijk. Dit geeft ook een positieve impuls aan het investeringsklimaat in en rond Amsterdam. Verder wordt de zogenaamde Westrandweg aangelegd, waarmee voor het doorgaande verkeer een rechtstreekse verbinding ontstaat naar de A9 en de A4 bij Schiphol, waarmee de A10-West dus kan worden ontlast.

Door de aanleg van de tweede Coentunnel en de Westrandweg wordt na jaren één van de grootste verkeersobstakels in Nederland opgelost.

De bouw van de tweede Coentunnel start eind 2006 en de tunnel wordt uiterlijk in 2012 opengesteld voor het verkeer.

Behandeling van de conceptreactie naar het ministerie is in de raadscommissie van 27 oktober. Hierna zal de Amsterdamse reactie op het Ontwerp-Tracébesluit Tweede Coentunnel naar het Rijk worden gestuurd. De reacties zullen worden verwerkt in het definitieve Tracébesluit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam positief over ontwerp Tweede Coentunnel | Infrasite

Amsterdam positief over ontwerp Tweede Coentunnel

Amsterdam РHet college van B&W is in grote lijnen positief over het Ontwerp-Trac̩besluit Tweede Coentunnel. Dit staat in haar conceptreactie die nog door de leden van de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur moet worden goedgekeurd.
De gemeente reageert in het kader van de inspraak op het Ontwerp-Tracébesluit voor de capaciteitsuitbreiding Coentunnel. Naast de positieve reactie op het ontwerp vraagt de gemeente het ministerie om te kijken naar een aantal specifieke punten met betrekking tot grondverwerving, landschap en verkeer.

De gemeente vraagt onder andere om te kijken naar de verkeersveiligheid bij de wisselstrook. Deze rijstrook wordt tijdens de spits in de drukste richting opengesteld. Om verkeersonveilige situaties (automobilisten die tegen het verkeer in gaan rijden) te voorkomen wil de gemeente samen met het Rijk het ontwerp van de weg nog verbeteren. Gesprekken hierover zijn inmiddels gaande en verlopen voorspoedig.

Ook vraagt de gemeente het Rijk te kijken naar de luchtkwaliteiteisen en daaraan te voldoen.

De Coentunnel is al jarenlang een groot verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad; de tunnel staat in de filetop 50 van 2002 dan ook op nummer 4 (A10) en nummer 6 (A8). Door de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg verbetert de bereikbaarheid in de Noordelijke Randstad aanzienlijk. Dit geeft ook een positieve impuls aan het investeringsklimaat in en rond Amsterdam. Verder wordt de zogenaamde Westrandweg aangelegd, waarmee voor het doorgaande verkeer een rechtstreekse verbinding ontstaat naar de A9 en de A4 bij Schiphol, waarmee de A10-West dus kan worden ontlast.

Door de aanleg van de tweede Coentunnel en de Westrandweg wordt na jaren één van de grootste verkeersobstakels in Nederland opgelost.

De bouw van de tweede Coentunnel start eind 2006 en de tunnel wordt uiterlijk in 2012 opengesteld voor het verkeer.

Behandeling van de conceptreactie naar het ministerie is in de raadscommissie van 27 oktober. Hierna zal de Amsterdamse reactie op het Ontwerp-Tracébesluit Tweede Coentunnel naar het Rijk worden gestuurd. De reacties zullen worden verwerkt in het definitieve Tracébesluit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam