Tracébesluit Rijksweg 7 Sneek vastgesteld

Leeuwarden – De minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, heeft het Tracébesluit voor de Rijksweg 7 Sneek vastgesteld. Daarmee is het plan voor de stadsrondweg bij Sneek definitief. In opdracht van Rijkswaterstaat neemt de provincie Fryslan de uitvoering ter hand. Het doel van de provincie is om medio 2005 te starten met de eerste werkzaamheden aan de rijksweg en in 2009 te klus geklaard te hebben.

Inhoud van het plan voor de Rijksweg
In het plan worden aan de oostkant van de Geeuw alle kruisingen ongelijkvloers gemaakt (Oppenhuizerweg/Joure, Duinterpen, Lemmerweg en Tinga). Daarnaast wordt voorzien in de aanleg van:
* een aquaduct in de Geeuw;
* een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward);
* een weg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7;
* een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen halve aansluiting Akkerwinde/Duinterpen.

Met de ombouw van de rijksweg is een bedrag gemoeid van afgerond 83 miljoen euro en daarvan neemt het rijk maximaal 61 miljoen euro voor zijn rekening. Het resterende bedrag komt voor rekening van de provincie (bijna 20 mln) en de gemeente Sneek (ruim 2 mln). De provincie heeft een aanvraag voor Europese subsidie ingediend om haar bijdrage te verlagen. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Provincie treedt op als uitvoerder
Hoewel het om een Rijksweg gaat zal de provincie volgend jaar de uitvoering van het werk ter hand nemen. Het streven is er op gericht om nog voor het eind van 2004 een realisatiebesluit te krijgen. Dit realisatiebesluit zal vergezeld gaan van een uitvoeringsovereenkomst tussen Rijk en provincie.
Vooruitlopend op het realisatiebesluit door de minister is de provincie al begonnen met de voorbereiding van de uitvoering van het werk. De provincie – vol vertrouwen over de voortgang van het project – is bereid om voor de kosten die de voorbereiding met zich mee brengt een risico van maximaal 1 miljoen euro te nemen. Als alles volgens planning verloopt kan in 2005 gestart worden met de uitvoering. Met het Tracébesluit is deze planning een belangrijke stap dichter bij gekomen.

Ter visielegging van het Tracébesluit
Met ingang van 26 oktober 2004 ligt het Tracébesluit gedurende 6 weken ter inzage. Partijen die bezwaar hebben tegen de plannen kunnen in beroep gaan bij de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Tracébesluit Rijksweg 7 Sneek vastgesteld | Infrasite

Tracébesluit Rijksweg 7 Sneek vastgesteld

Leeuwarden – De minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, heeft het Tracébesluit voor de Rijksweg 7 Sneek vastgesteld. Daarmee is het plan voor de stadsrondweg bij Sneek definitief. In opdracht van Rijkswaterstaat neemt de provincie Fryslan de uitvoering ter hand. Het doel van de provincie is om medio 2005 te starten met de eerste werkzaamheden aan de rijksweg en in 2009 te klus geklaard te hebben.

Inhoud van het plan voor de Rijksweg
In het plan worden aan de oostkant van de Geeuw alle kruisingen ongelijkvloers gemaakt (Oppenhuizerweg/Joure, Duinterpen, Lemmerweg en Tinga). Daarnaast wordt voorzien in de aanleg van:
* een aquaduct in de Geeuw;
* een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward);
* een weg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7;
* een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen halve aansluiting Akkerwinde/Duinterpen.

Met de ombouw van de rijksweg is een bedrag gemoeid van afgerond 83 miljoen euro en daarvan neemt het rijk maximaal 61 miljoen euro voor zijn rekening. Het resterende bedrag komt voor rekening van de provincie (bijna 20 mln) en de gemeente Sneek (ruim 2 mln). De provincie heeft een aanvraag voor Europese subsidie ingediend om haar bijdrage te verlagen. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Provincie treedt op als uitvoerder
Hoewel het om een Rijksweg gaat zal de provincie volgend jaar de uitvoering van het werk ter hand nemen. Het streven is er op gericht om nog voor het eind van 2004 een realisatiebesluit te krijgen. Dit realisatiebesluit zal vergezeld gaan van een uitvoeringsovereenkomst tussen Rijk en provincie.
Vooruitlopend op het realisatiebesluit door de minister is de provincie al begonnen met de voorbereiding van de uitvoering van het werk. De provincie – vol vertrouwen over de voortgang van het project – is bereid om voor de kosten die de voorbereiding met zich mee brengt een risico van maximaal 1 miljoen euro te nemen. Als alles volgens planning verloopt kan in 2005 gestart worden met de uitvoering. Met het Tracébesluit is deze planning een belangrijke stap dichter bij gekomen.

Ter visielegging van het Tracébesluit
Met ingang van 26 oktober 2004 ligt het Tracébesluit gedurende 6 weken ter inzage. Partijen die bezwaar hebben tegen de plannen kunnen in beroep gaan bij de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân