Aanleg nieuw viaduct Randweg Eindhoven

Eindhoven РVanaf vrijdagavond 15 oktober 2004 om 23.00 uur tot donderdagmorgen 4 november om 06.00 uur zal op de Randweg Eindhoven (A2) worden gewerkt aan de aanleg van een nieuw viaduct dat een derde verbindingsweg tussen Eindhoven en Veldhoven mogelijk maakt. Tijdens deze periode zullen de 2 maal 3 rijstroken (2 rijstroken en een spitsstrook) worden teruggebracht tot 2 maal 2 rijstroken. Deze rijstroken bevinden zich bovendien op ̩̩n wegvak. Door deze verkeersmaatregelen zal enige verkeershinder ontstaan.

In een periode van twee maal negen dagen zal wisselend op het oostelijke en westelijke wegvak van de A2 worden gewerkt. De werkzaamheden zullen worden begeleid met uitgebreide verkeers- en veiligheidsmaatregelen, waaronder omleidingen en alternatieve routes via de Eindshovense Ring en het afsluiten van een tweetal opritten van de A2.

Na deze periode waarin de fundering voor het nieuwe viaduct wordt aangebracht, zal het verkeer geruime tijd geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Pas in het voorjaar van 2005 zullen weer in een vergelijkbare periode verkeersmaatregelen nodig zijn als de nieuwe brugdelen van het viaduct op hun plaats worden geschoven en de verdere afwerking plaats vindt.

Vernieuwende bouwmethode
Het viaduct ter hoogte van de Meerenakkerweg op het bedrijventerrein De Hurk zal uit twee brugdelen met elk drie rijstroken bestaan. Bij de aanleg wordt een methode gevolgd die zo min mogelijk hinder voor het verkeer en omwonenden oplevert.
De fundering zal niet worden geheid maar met de boringsmethode (aanzienlijk geluidsarmer) worden aangebracht. Dit betekent dat in feite een holle schroef de grond in wordt gedraaid en het beton door die schroef in het ontstane boorgat wordt gestort.
In het asfalt en het dijkvak worden sleuven gegraven waarin zowel de fundering als de afwerking van de landhoofden met prefab-elementen wordt gerealiseerd. Aan het einde van het werk worden de tussenpeilers en landhoofden voor het nieuwe viaduct weer afgedekt met zand en de asfaltering opnieuw aangebracht. Dit werk vindt opeenvolgend op het oostelijk en het westelijk deel van de Randweg plaats. Om de gedeeltelijk ontgraving van het dijkvak mogelijk te maken werd eerder al een damwand in de middenberm van de A2 aangebracht.

Na deze funderingswerken wordt geruime tijd niet op maar naast de A2 gewerkt. Daar worden aan beide zijden de brugdekken gemaakt. Zij worden direct op de juiste hoogte gefabriceerd zodat zij na afbouw zijdelings op de landhoofden en tussenpeilers kunnen worden geschoven. Deze operatie vergt opnieuw vergelijkbare verkeersmaatregelen op de Randweg Eindhoven.
Voor de aanleg van het viaduct is een aantal reeds aangebrachte geluidsschermen verwijderd. Deze zullen na de afbouw opnieuw worden geplaatst, evenals de rest van de nog geplande geluidsschermen.

Nauwe samenwerking gemeente en Rijkswaterstaat
De gemeente Eindhoven en Veldhoven en Rijkswaterstaat werken in dit project nauw samen wat betreft de begeleidende maatregelen. Onderdeel daarvan is dat de gemeente Eindhoven maatregelen neemt die tijdens de werken het aantal voertuigen op dit deel van de Randweg Eindhoven terugdringt. Het gaat daarbij met name om lokaal verkeer dat gebruik maakt van de A2. Daartoe worden verkeersmaatregelen genomen zoals het afsluiten van een tweetal opritten, het instellen van omleidingsroutes en alternatieve routes. Verder wordt ook het doorgaand verkeer uit het zuiden richting A50 een alternatieve route geboden van het knooppunt Leenderheide via de Eindhovense Ring naar het noorden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Eindhoven

Aanleg nieuw viaduct Randweg Eindhoven | Infrasite

Aanleg nieuw viaduct Randweg Eindhoven

Eindhoven РVanaf vrijdagavond 15 oktober 2004 om 23.00 uur tot donderdagmorgen 4 november om 06.00 uur zal op de Randweg Eindhoven (A2) worden gewerkt aan de aanleg van een nieuw viaduct dat een derde verbindingsweg tussen Eindhoven en Veldhoven mogelijk maakt. Tijdens deze periode zullen de 2 maal 3 rijstroken (2 rijstroken en een spitsstrook) worden teruggebracht tot 2 maal 2 rijstroken. Deze rijstroken bevinden zich bovendien op ̩̩n wegvak. Door deze verkeersmaatregelen zal enige verkeershinder ontstaan.

In een periode van twee maal negen dagen zal wisselend op het oostelijke en westelijke wegvak van de A2 worden gewerkt. De werkzaamheden zullen worden begeleid met uitgebreide verkeers- en veiligheidsmaatregelen, waaronder omleidingen en alternatieve routes via de Eindshovense Ring en het afsluiten van een tweetal opritten van de A2.

Na deze periode waarin de fundering voor het nieuwe viaduct wordt aangebracht, zal het verkeer geruime tijd geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Pas in het voorjaar van 2005 zullen weer in een vergelijkbare periode verkeersmaatregelen nodig zijn als de nieuwe brugdelen van het viaduct op hun plaats worden geschoven en de verdere afwerking plaats vindt.

Vernieuwende bouwmethode
Het viaduct ter hoogte van de Meerenakkerweg op het bedrijventerrein De Hurk zal uit twee brugdelen met elk drie rijstroken bestaan. Bij de aanleg wordt een methode gevolgd die zo min mogelijk hinder voor het verkeer en omwonenden oplevert.
De fundering zal niet worden geheid maar met de boringsmethode (aanzienlijk geluidsarmer) worden aangebracht. Dit betekent dat in feite een holle schroef de grond in wordt gedraaid en het beton door die schroef in het ontstane boorgat wordt gestort.
In het asfalt en het dijkvak worden sleuven gegraven waarin zowel de fundering als de afwerking van de landhoofden met prefab-elementen wordt gerealiseerd. Aan het einde van het werk worden de tussenpeilers en landhoofden voor het nieuwe viaduct weer afgedekt met zand en de asfaltering opnieuw aangebracht. Dit werk vindt opeenvolgend op het oostelijk en het westelijk deel van de Randweg plaats. Om de gedeeltelijk ontgraving van het dijkvak mogelijk te maken werd eerder al een damwand in de middenberm van de A2 aangebracht.

Na deze funderingswerken wordt geruime tijd niet op maar naast de A2 gewerkt. Daar worden aan beide zijden de brugdekken gemaakt. Zij worden direct op de juiste hoogte gefabriceerd zodat zij na afbouw zijdelings op de landhoofden en tussenpeilers kunnen worden geschoven. Deze operatie vergt opnieuw vergelijkbare verkeersmaatregelen op de Randweg Eindhoven.
Voor de aanleg van het viaduct is een aantal reeds aangebrachte geluidsschermen verwijderd. Deze zullen na de afbouw opnieuw worden geplaatst, evenals de rest van de nog geplande geluidsschermen.

Nauwe samenwerking gemeente en Rijkswaterstaat
De gemeente Eindhoven en Veldhoven en Rijkswaterstaat werken in dit project nauw samen wat betreft de begeleidende maatregelen. Onderdeel daarvan is dat de gemeente Eindhoven maatregelen neemt die tijdens de werken het aantal voertuigen op dit deel van de Randweg Eindhoven terugdringt. Het gaat daarbij met name om lokaal verkeer dat gebruik maakt van de A2. Daartoe worden verkeersmaatregelen genomen zoals het afsluiten van een tweetal opritten, het instellen van omleidingsroutes en alternatieve routes. Verder wordt ook het doorgaand verkeer uit het zuiden richting A50 een alternatieve route geboden van het knooppunt Leenderheide via de Eindhovense Ring naar het noorden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Eindhoven