Verdubbeling Garijp – Nijega (N31) loopt op sch

Garijp – Nog geen zes maanden na de start van de werkzaamheden aan de verdubbeling van de Wâldwei (N31) begint Bouwcombinatie Wâldwei waarvan Dura Vermeer deel uitmaakt deze week met het asfalteren van het eerste traject Nijega – Garijp. De werkzaamheden vinden plaats aan de noordzijde van de N31 en zullen half november 2004 gereed zijn. Om de bestaande weg (de toekomstige zuidbaan) te kunnen opbreken en opnieuw op te bouwen, zal vanaf dat moment het verkeer tijdelijk in beide richtingen over de nieuwe noordbaan worden geleid. Volgens planning kan het verkeer op het wegvak Nijega – Garijp vanaf maart 2005 gebruik maken van 2 x 2 rijstroken.

Zodra half november het wegdek gereed is en er tijdelijke op- en afritten gemaakt zijn bij Garijp, zal zowel het verkeer naar Leeuwarden als naar Drachten worden overgezet op de nieuwe noordbaan. Dit gebeurt ’s avonds om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Direct daarna wordt begonnen met het slopen van de bestaande weg. Zodra de zuidbaan en de definitieve op- en afritten bij Garijp gereed zijn, kan het verkeer definitief het nieuwe traject in gebruik nemen.

Omdat gekozen is om eerst aan de noordzijde van de N31 de verdubbeling te realiseren en pas daarna de bestaande weg op te breken, zal de N31 niet of nauwelijks voor het verkeer behoeven te worden afgesloten. Wel zal het verkeer over het traject Garijp – Hemriksein in de toekomst enkele malen te maken krijgen met rijstrookverschuivingen. De verdubbeling van het totale traject Hemriksein – Nijega zal begin 2008 gereed zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Dura Vermeer Groep NV