GS NH stellen Plan van Aanpak Westfrisiaweg vast

Haarlem – In hun wekelijks beraad hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland het Plan van Aanpak vastgesteld dat medio 2005 moet uitmonden in een besluit over de toekomst van de Westfrisiaweg. Leidraad bij de uitwerking van de plannen is het in februari 2002 vastgestelde ‘streefbeeld Westfrisiaweg’, waarin is vastgelegd dat zo veel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de bestaande infrastructuur.

Het streefbeeld gaat uit van opwaardering van een aantal bestaande wegen die met elkaar de Westfrisiaweg vormen. Voorbeelden van opwaardering zijn: ongelijkvloerse kruisingen, parallelwegen, wegverbredingen en veiligheidsmaatregelen. Het gaat om de provinciale wegen de Braken (N507) en het Jaagpad (N243) tussen Heerhugowaard en Hoorn en het gedeelte rijksweg A7 nabij Hoorn. Vervolgens maakt de provinciale weg tussen Hoorn en Enkhuizen (N302) deel uit van de Westfrisiaweg.

Eventuele nieuwe infrastructuur waarnaar nog nader onderzoek moet
plaatsvinden, is een stuk weg tussen de Braken bij Obdam naar
de N242 ten noorden van Heerhugowaard en een mogelijke
omlegging van de Drechterlandseweg (N302) onder Hoogkarspel
door naar de provinciale weg (N506).

Het Plan van Aanpak telt een aantal stappen. Allereerst wordt dit
najaar uitvoerig met alle belanghebbenden gesproken om wensen te inventariseren en verwachtingen te toetsen. Er zullen gesprekken volgen met overheden, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en NW8. Begin 2005 vindt verdieping plaats van deze gesprekken, de nadere uitwerking van mogelijke oplossingen, en een inventarisatie van mogelijke financiële bijdragen van derden.

Ook wordt een verkeerskundig onderzoek gestart. Met behulp van een verkeersmodel wordt berekend in hoeverre er sprake is van een doorstromingsprobleem. Er wordt gekeken naar de basissituatie in
2002, én er wordt in kaart gebracht wat de verkeerskundige gevolgen zijn van een verwachte groei tot aan 2020. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen uit het streekplan Noord-Holland Noord.

Tot slot vindt een quick scan plaats naar de financieringsmogelijkheden. Hierbij wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar mogelijke bijdragen van het bedrijfsleven en andere mogelijke bronnen.

Naar verwachting levert het onderzoek voldoende informatie op om te komen tot een goed onderbouwd besluit over de meest noodzakelijke aanpassingen aan de Westfrisiaweg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

GS NH stellen Plan van Aanpak Westfrisiaweg vast | Infrasite

GS NH stellen Plan van Aanpak Westfrisiaweg vast

Haarlem – In hun wekelijks beraad hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland het Plan van Aanpak vastgesteld dat medio 2005 moet uitmonden in een besluit over de toekomst van de Westfrisiaweg. Leidraad bij de uitwerking van de plannen is het in februari 2002 vastgestelde ‘streefbeeld Westfrisiaweg’, waarin is vastgelegd dat zo veel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de bestaande infrastructuur.

Het streefbeeld gaat uit van opwaardering van een aantal bestaande wegen die met elkaar de Westfrisiaweg vormen. Voorbeelden van opwaardering zijn: ongelijkvloerse kruisingen, parallelwegen, wegverbredingen en veiligheidsmaatregelen. Het gaat om de provinciale wegen de Braken (N507) en het Jaagpad (N243) tussen Heerhugowaard en Hoorn en het gedeelte rijksweg A7 nabij Hoorn. Vervolgens maakt de provinciale weg tussen Hoorn en Enkhuizen (N302) deel uit van de Westfrisiaweg.

Eventuele nieuwe infrastructuur waarnaar nog nader onderzoek moet
plaatsvinden, is een stuk weg tussen de Braken bij Obdam naar
de N242 ten noorden van Heerhugowaard en een mogelijke
omlegging van de Drechterlandseweg (N302) onder Hoogkarspel
door naar de provinciale weg (N506).

Het Plan van Aanpak telt een aantal stappen. Allereerst wordt dit
najaar uitvoerig met alle belanghebbenden gesproken om wensen te inventariseren en verwachtingen te toetsen. Er zullen gesprekken volgen met overheden, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en NW8. Begin 2005 vindt verdieping plaats van deze gesprekken, de nadere uitwerking van mogelijke oplossingen, en een inventarisatie van mogelijke financiële bijdragen van derden.

Ook wordt een verkeerskundig onderzoek gestart. Met behulp van een verkeersmodel wordt berekend in hoeverre er sprake is van een doorstromingsprobleem. Er wordt gekeken naar de basissituatie in
2002, én er wordt in kaart gebracht wat de verkeerskundige gevolgen zijn van een verwachte groei tot aan 2020. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen uit het streekplan Noord-Holland Noord.

Tot slot vindt een quick scan plaats naar de financieringsmogelijkheden. Hierbij wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar mogelijke bijdragen van het bedrijfsleven en andere mogelijke bronnen.

Naar verwachting levert het onderzoek voldoende informatie op om te komen tot een goed onderbouwd besluit over de meest noodzakelijke aanpassingen aan de Westfrisiaweg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland