Winnaars prijsvraag De reinigende weg

Den Haag – De prijsvraag De reinigende weg van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat heeft vier winnende inzendingen opgeleverd. Het gaat om ideeën van BAM Infra/Multiconsult, Dura Vermeer, GeoDelft en Tauw. De prijs bestaat uit een ontwerpbeurs van €40.000,- voor het uitwerken van het idee tot een volledig ontwerp. De reinigende weg is een weg die naast de transportfunctie wordt gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval voor het reinigen van verontreinigde baggerspecie.

Ontwerpfase
Met de ontwerpbeurs stelt Rijkswaterstaat de winnaars in de gelegenheid om hun idee tot een gedetailleerd ontwerp uit te werken. In het najaar van 2004 kiest Rijkswaterstaat uit deze ontwerpen uiteindelijk een ontwerp, dat daadwerkelijk onder of naast een snelweg in Nederland uitgevoerd zal worden.

Zeer innovatieve ideeën
De jury was enthousiast over de kwaliteit en het innovatieve gehalte van de inzendingen. Die mening wordt gedeeld door Rijkswaterstaat. De jury werd voorgezeten door prof. dr. ir. Ch. F. Hendriks, hoogleraar Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft. De overige juryleden waren prof. dr. H.L.F. Saeijs (hoogleraar Waterkwaliteitsbeleid en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam), drs. H.G. von Meijenfeldt (directeur Bodem, Water en Landelijk gebied bij het Ministerie van VROM), en ir. Th. Edelman (directeur van Bodemkundig Adviesbureau Edelman BV te Wageningen).

Prijsvraag
Al langere tijd leeft de wens de ruimte die snelwegen innemen voor meerdere doelen te gebruiken, bijvoorbeeld om baggerspecie te reinigen. In januari 2004 heeft Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven, waarmee marktpartijen werden uitgenodigd hun ideeën hierover in te zenden. De prijsvraag leverde ruim 20 inzendingen op.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
De pilot De reinigende weg is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Dit programma ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die op korte termijn kunnen bijdragen aan de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijn denken aan kortetermijn doen.

De vier winnende ideeën inclusief de jurybeoordeling:

 • Baggerspeciematras van GeoDelft en Boskalis Westminster Dredging
  Jurybeoordeling: De verontreiniging uit het slib wordt verplaatst naar het moeras. De jury twijfelt aan de haalbaarheid van de verwijdering van die verontreiniging uit het moeras. De uitgebreide invulling en landschappelijke inpassing daarentegen is heel goed. Het idee is zeker de moeite waard om nader te bekijken.
 • Baggerwegwerken van Bam Infra/Multiconsult, DHV Milieu en Infrastructuur, Hak Milieutechniek, Van Oord, Wageningen UR Agrotechnologie en Voedingswetenschappen
  Jurybeoordeling: Presentatie en uitwerking van het idee zijn uitstekend. Gewaagde maar effectief lijkende constructie. Pakt het probleem van verontreiniging door zware metalen op bijzondere wijze aan die tegelijkertijd het biodegradatie proces stimuleert. Houdt rekening met veel soorten verontreiniging en biedt uitzicht op een geïntegreerde aanpak in een bijzondere wegconstructie.
 • Langs de duurzame weg van Dura Vermeer Milieu, Dura Vermeer Infrastructuur, Advin West, Intron
  Jurybeoordeling: Een methode van fyto-remediatie naast de weg in een sloot met folie. Het is een oplossing die mogelijk lange tijd kan werken. De lange duur van de processen kan een nadeel zijn maar aan de andere kant is dit nu juist wat in wegen geboden wordt: tijd.
 • Sawa-systeem voor reiniging van Baggerspecie langs Rijkswegen van Tauw en Reef Infra
  Jurybeoordeling: Een methode om metalen te verdringen door zout en deze vervolgens uit te spoelen. Heel interessant en aantrekkelijk concept, maakt goed gebruik van mogelijkheden die verschillende elementen bieden. Innovatief en uitstekend in het landschap in te passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Wegen naar de Toekomst (WnT)