Lichte stijging verkeersdoden in 2003

Den Haag – Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met twee procent gestegen. Het aantal door de politie geregistreerde ziekenhuisgewonden daalde in 2003 met 4 procent. Dit heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat op 21 april 2004 bekendgemaakt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam.

In absolute aantallen steeg het aantal doden van 1066 in 2002 tot 1088 in 2003 (22 meer); het aantal geregistreerde ziekenhuisgewonden was 11.018 in 2002 en 10.596 vorig jaar (422 minder). Nederland blijft samen met Zweden en het Verenigd Koninkrijk in de top drie van (verkeers)veiligste landen van de Europese Unie. Wel is de daling die sinds 1999 waarneembaar was, onderbroken. Het is echter te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Eerder is het voorgekomen dat het aantal verkeersdoden steeg, waarna de dalende trend het jaar daarna weer doorzette.

Verlichting
Op één van de speerpunten in het terugdringen van het aantal verkeersdoden, het stimuleren van het voeren van rijwielverlichting, zijn aansprekende resultaten geboekt. In twaalf steden is eind vorig jaar gemeten in welke mate de fietsverlichtingcampagne (onder het paraplumotto ‘Daar kun je mee thuiskomen’) is aangeslagen. Gebleken is dat het gebruik van verlichting door fietsers, brom- en snorfietsers is toegenomen. Het gebruik van de verlichting vóór nam met vijftien procent toe, achter met zestien procent.

Hoewel een direct causaal verband met de campagne-inzet (landelijke voorlichting, regionale acties en handhaving) moeilijk kan worden gelegd, is het aannemelijk dat de gemeten gedragsverbetering het effect is van de combinatie van voorlichting en handhaving tijdens de campagneperiode.
Het onderzoek is de eerste uit een serie van vijf, die sinds februari 2003 jaarlijks zullen plaatsvinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat