Drenthe: Intensiveringsgeld voor verkeersprojecten

GS willen een aantal infrastructurele projecten versneld laten uitvoeren door intensiveringmaatregelen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer in Drenthe op peil te houden. In het statenvoorstel dragen GS de aanleg van een tunnel bij het Scharrenveld onder de N381, de uitvoering van een corridorsgewijze aanpak en de herinrichting van de N854 tussen de Verlengde Hoogeveensche Vaart en de A37 voor als extra maatregelen in 2004. In totaal gaat het om ruim 2 miljoen euro voor de drie projecten.

N381

Het college stelt voor om een tunnel aan te leggen onder de N381, de weg Emmen-Drachten, nabij het Scharreveld in de Oude Beilerstraat. De tunnel moet toegankelijk zijn voor fietsers en automobilisten. De N381 is aangewezen als stroomweg. Op een dergelijke stroomweg zijn gelijkvloerse kruisingen niet gewenst. De maximum toegestane snelheid van 100 km/u staan gelijkvloers kruisen niet toe uit oogpunt van verkeersveiligheid. Bovendien wordt op die wijze voorkomen dat verkeer links- of rechtsaf slaat naar het nieuwe motorcrossterrein. Dit voorkomt gevaarlijke situaties en draagt bij aan een betere doorstroming. De kosten worden geraamd op 700.000 euro.

Aanpak corridors
Bereikbaarheid en veiligheid zijn de belangrijkste speerpunten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2004-2007. Daarin speelt de zogenaamde corridorgewijze aanpak een belangrijke rol. Bij deze aanpak wordt naar de ideaalsituatie van hoofd- en ontsluitingswegen gekeken binnen een samenhangend gebied. Vervolgens worden afspraken gemaakt met partijen over prioriteiten en de financiering van de uit te voeren maatregelen. Deze aanpak is nieuw en verdient in de ogen van het college de nodige aandacht. De aanpak anticipeert bovendien op het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP). Vandaar dat het college aan de staten voorstelt om samen met andere wegbeheerders twee pilots uit te voeren in 2004. Het gaat om de corridors Assen-Groningen en Assen-Vries-Zuidlaren waarvoor het college 600.000 euro beschikbaar wil stellen.

Herinrichting N854
In samenwerking met de gemeente Coevorden en Rijkswaterstaat zijn al diverse verbeteringen op de N854 in gang gezet. Het wegvak tussen de aansluiting N37 en de Oosterhesselerbrug over de Verlangde Hoogeveensche Vaart is een van de verkeersknelpunten in de provinciale weg Dalen-Zweeloo waar een concreet plan nog ontbrak. Voor de aanpak zijn verschillende uitvoeringsvarianten uitgewerkt, waarbij aandacht is voor zowel auto- als fietsverkeer. Het behoud van de bestaande bomenrijen langs het wegvak is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De kosten van de aanpak van dit deel van de N854 worden geraamd op 700.000 euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe

Drenthe: Intensiveringsgeld voor verkeersprojecten | Infrasite

Drenthe: Intensiveringsgeld voor verkeersprojecten

GS willen een aantal infrastructurele projecten versneld laten uitvoeren door intensiveringmaatregelen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer in Drenthe op peil te houden. In het statenvoorstel dragen GS de aanleg van een tunnel bij het Scharrenveld onder de N381, de uitvoering van een corridorsgewijze aanpak en de herinrichting van de N854 tussen de Verlengde Hoogeveensche Vaart en de A37 voor als extra maatregelen in 2004. In totaal gaat het om ruim 2 miljoen euro voor de drie projecten.

N381

Het college stelt voor om een tunnel aan te leggen onder de N381, de weg Emmen-Drachten, nabij het Scharreveld in de Oude Beilerstraat. De tunnel moet toegankelijk zijn voor fietsers en automobilisten. De N381 is aangewezen als stroomweg. Op een dergelijke stroomweg zijn gelijkvloerse kruisingen niet gewenst. De maximum toegestane snelheid van 100 km/u staan gelijkvloers kruisen niet toe uit oogpunt van verkeersveiligheid. Bovendien wordt op die wijze voorkomen dat verkeer links- of rechtsaf slaat naar het nieuwe motorcrossterrein. Dit voorkomt gevaarlijke situaties en draagt bij aan een betere doorstroming. De kosten worden geraamd op 700.000 euro.

Aanpak corridors
Bereikbaarheid en veiligheid zijn de belangrijkste speerpunten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2004-2007. Daarin speelt de zogenaamde corridorgewijze aanpak een belangrijke rol. Bij deze aanpak wordt naar de ideaalsituatie van hoofd- en ontsluitingswegen gekeken binnen een samenhangend gebied. Vervolgens worden afspraken gemaakt met partijen over prioriteiten en de financiering van de uit te voeren maatregelen. Deze aanpak is nieuw en verdient in de ogen van het college de nodige aandacht. De aanpak anticipeert bovendien op het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan (POP). Vandaar dat het college aan de staten voorstelt om samen met andere wegbeheerders twee pilots uit te voeren in 2004. Het gaat om de corridors Assen-Groningen en Assen-Vries-Zuidlaren waarvoor het college 600.000 euro beschikbaar wil stellen.

Herinrichting N854
In samenwerking met de gemeente Coevorden en Rijkswaterstaat zijn al diverse verbeteringen op de N854 in gang gezet. Het wegvak tussen de aansluiting N37 en de Oosterhesselerbrug over de Verlangde Hoogeveensche Vaart is een van de verkeersknelpunten in de provinciale weg Dalen-Zweeloo waar een concreet plan nog ontbrak. Voor de aanpak zijn verschillende uitvoeringsvarianten uitgewerkt, waarbij aandacht is voor zowel auto- als fietsverkeer. Het behoud van de bestaande bomenrijen langs het wegvak is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De kosten van de aanpak van dit deel van de N854 worden geraamd op 700.000 euro.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Drenthe