Gras op zand. Foto: WDODelta

Minder versterking van Vechtdijk nodig dan gedacht

Gras op zand. Foto: WDODelta

De grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is sterker dan tot nu toe werd aangenomen. Daardoor is het goed mogelijk dat de dijk op minder plekken hoeft te worden verstrekt. Dat blijkt uit onderzoek door Waterschap Drents Overijsselse Delta, Deltares, Infram Hydren en de Radboud Universiteit in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

“Van december 2020 tot en met maart 2021 zijn praktijkproeven uitgevoerd”, ligt het waterschap het onderzoek toe. “Op drie locaties op de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle stond een stellage waarmee golven werden nagebootst, die over en op de dijk klotsten. Het waterschap onderzocht hoelang het duurt voordat de grasmat kapot ging en hoe schade ontstaat. Na de proeven zijn de beschadigingen hersteld en extra in de gaten gehouden. Daarna zijn alle meetgegevens, video’s en foto’s geanalyseerd en is een nieuwe richtlijn opgesteld over hoe dijkprofessionals de sterkte van een grasbekleding bij dijken met een zandondergrond kunnen berekenen.”

Minder goed bestand tegen golfklappen

Uit het onderzoek blijkt dat de grasbekleding op de dijk zich goed houdt wanneer er water over de dijk stroomt. Ook is getest of de grasmat tegen golfklappen kan. Dat is het verschijnsel waarbij een grote hoeveelheid water in één keer op de dijk valt wanneer een golf breekt op de rivierzijde van de dijk. “Daar blijkt de grasmat echter een stuk minder goed tegen bestand te zijn. Daarom moet een groot deel van de helling aan de rivierzijde van de dijk versterkt worden om bij hoogwater en storm het gebied achter de Vecht te beschermen tegen overstromingen.”

Scheelt in kosten, ingrepen en hinder

De resultaten van het Gras op zand-onderzoek gebruikt het waterschap in het project Veilige Vecht,
waarbij de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle worden versterkt. Bestuurslid Breun Breunissen van het waterschap: “Met deze resultaten is er naar verwachting minder ophoging van de bovenkant van de dijk en minder versterking van een groot deel van de grasbekleding aan de landzijde van de dijk nodig. Wel blijkt dus dat de grasmat aan de rivierzijde niet overal sterk genoeg is. We onderzoeken nog welke maatregelen nodig zijn.”

Minder werk aan de landzijde scheelt uiteraard in de kosten en de ingrepen die nodig zijn in de natuur en het
landschap langs de dijk. “Bovendien beperkt het de hinder van de dijkversterking voor bewoners langs de Vecht. Eind dit voorjaar is bekend op welke trajecten langs de Vecht de grasmat minder versterkt hoeft te worden”, aldus het waterschap.

Lees ook: Directeur HWBP: ‘Nut en noodzaak hoogwaterbescherming nooit omstreden’

Gras op zand. Foto: WDODelta

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.