Hoogwater Hattem. Foto: iStock / E. Zeemering

Waterschappen: klimaatbestendig bouwen moet de norm worden

Hoogwater Hattem. Foto: iStock / E. Zeemering (onbeperkt gebruik)

De Nederlandse waterschappen willen dat het kabinet beter anticipeert op de zeespiegelstijging en dat aanpassen aan extreem weer hoger op de agenda komt te staan. Water moet leidend worden bij ruimtelijke inrichting en klimaatbestendig bouwen wordt dan de norm, aldus de Unie van Waterschappen.

De waterschappen reageren daarmee op onderzoek van het KNMI waaruit blijkt dat de klimaatverandering sneller gaat dan tot nu toe werd gedacht, en dat dit grote effecten zal hebben. Het gaat dan onder meer om een snellere stijging van de zeespiegel, extremere neerslag en langdurige droogte. De Unie van Waterschappen stelt dat de leden in de praktijk al volop merken dat het weer extremer wordt. Het hoogwater en de wateroverlast van afgelopen zomer zijn daar een goed voorbeeld van.

Alle overheden aan de bak

“Als regionale waterbeheerders ervaren de waterschappen deze problemen het eerst. Daarom investeren we jaarlijks 1,8 miljard euro in het klimaatbestendig maken van Nederland”, aldus Unie-voorzitter Rogier van de Sande. Dat gebeurt onder meer door het versterken van dijken. Maar volgens Van de Sande moeten ook gemeenten, provincies en de Rijksoverheid aan de bak en zich versneld aanpassen aan klimaatverandering.

“De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten, is voorbij”, stelt de voorzitter. “Daarom pleit de Unie van Waterschappen ook voor het stimuleren van de aanleg van klimaatbuffers, de oprichting van een nationaal programma voor bodemdaling en een Deltafonds dat meegroeit met de opgaven van de waterbeheerders.” Ook zijn er ingrijpende keuzes nodig voor de ruimtelijke inrichting van Nederland om de schade en overlast te beperken.

Bepalende stem voor waterbeheerders

Water zou volgens de Unie sturend moeten zijn bij die ruimtelijke inrichting. “In de praktijk betekent dit dat klimaatbestendig bouwen de norm moet worden. De waterbeheerder moet vanaf het allereerste idee voor ruimtelijke plannen worden betrokken en een bepalende stem hebben over bijvoorbeeld de locatiekeuze. Om dit voor elkaar te krijgen, is nu meer Rijksregie nodig. Daarom hoort aanpassen aan het nieuwe klimaat volgens de waterschappen hoog op de agenda bij de kabinetsformatie.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.