Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Gebruik granuliet in natuurplas niet in strijd met milieuregels

Bron: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

Het gebruik van granuliet voor het minder diep maken van een natuurplas is geen overtreding van de milieuregels. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoefde hier dan ook niet handhavend tegen op te treden. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die was aangespannen inzake het project Over de Maas.

Het gaat om een delfstoffen- en natuurwinningsproject langs de Maas tussen Alphen en Dreumel. Na de winning van de delfstoffen wordt het gebied geschikt gemaakt voor duurzame hoogwaterbeveiliging, natuur en recreatie. Onderdeel daarvan is dat de winningsplas een natuurplas wordt. Die moet daarvoor minder diep worden en dat wordt gerealiseerd met behulp van granuliet, een restproduct van granietbrokken.

Volgens de gemeente West Maas en Waal is garnuliet schadelijk voor mensen en het milieu. Een verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om handhavend op te treden tegen het gebruik ervan in dit project werd echter afgewezen. Volgens IenW is granuliet voor dit doel toepassen namelijk geen overtreding van de milieuregels.

Grond of bouwstof?

Deze kwestie kwam dus bij de Raad van State te liggen. Daar ging het vooral om de vraag of granuliet volgens het Besluit bodembescherming grond of bouwstof is. De gemeente West Maas en Waal vindt het een bouwstof en dan zou het niet mogen worden gebruikt om een natuurplas minder diep te maken. De Raad van State komt echter tot het oordeel dat het hier om grond gaat, en dus wel voor dit doeleinde mag worden gebruikt. Het verzoek om handhavend op te treden is dan ook terecht afgewezen door IenW.

Nadelige gevolgen zeer onwaarschijnlijk

Verder komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot het oordeel dat het granuliet in dit geval ‘nuttig is toegepast’ zoals de milieuregels eisen. “Op basis van verschillende onderzoeksrapporten die in deze procedure zijn ingediend, is er ‘geen aanleiding te oordelen dat granuliet kankerverwekkende eigenschappen bevat, zodat granuliet te kwalificeren is als een niet-gevaarlijke stof’. Het ministerie heeft zich op het standpunt mogen stellen dat het granuliet op zichzelf geen gevaarlijke eigenschappen bevat. Het is zeer onwaarschijnlijk dat met het toepassen van granuliet in de plas nadelige gevolgen voor mens en milieu zullen optreden”, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Voor het vervolg van Over de Maas maakt de uitspraak overigens niet veel uit. De uitvoerder heeft eerder al laten weten dat in het project geen granuliet meer zou worden gebruikt, ongeacht het oordeel van de Raad van State. Maar op het (toekomstige) gebruik van dit materiaal in andere projecten kan de uitspraak wel van invloed zijn. Deze bevestigt wat eerder dit jaar ook al bleek uit onderzoek door Arcadis: dat het materiaal geen negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu.

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.