Dijk Waardenburg. Foto: iStock / Hilda Weges

‘Dijk- en kustversterking moet mogelijk sneller’

Foto: iStock / Hilda Weges (onbeperkt gebruik)

Nieuwe inzichten over klimaatverandering kunnen er mogelijk toe leiden dat al bedachte maatregelen voor dijk- en kustversterking sneller moeten worden uitgevoerd. Nieuwe maatregelen vallen ook niet uit te sluiten. Dat zegt Deltacommissaris Peter Glas in reactie op het maandag verschenen Klimaatrapport van het IPCC.

Dat rapport schetst een grimmig beeld van onomkeerbare klimaatverandering als er niet snel en hard wordt ingegrepen op wereldschaal. Het Deltaprogramma, waar Glas als Deltacommissaris aan verbonden is, loopt tot 2050 en beschermt Nederland tegen de gevolgen van overstromingen, droogte, wateroverlast en hitte. Het programma wordt elke zes jaar aangepast aan de nieuwste inzichten. In 2014 was er nog sprake van extreme weersomstandigheden die zich rond 2050 zouden kunnen voordoen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma uitstellen onaanvaardbaar

Ondertussen hebben zulke omstandigheden zich al voorgedaan. Het KNMI maakt dit najaar een nieuw klimaatscenario op basis van het nieuwe IPCC-rapport en geeft dan verwachtingen voor klimaat, zeespiegelstijging en extreem weer in 2023. Drie jaar later, in 2026, staat de herijking van het Deltaprogramma op de agenda. “Of zoveel eerder als nodig is”, aldus de Deltacommissaris.

Hij hamert erop dat er voldoende geld beschikbaar moet blijven voor de deltamaatregelen. Uitstellen van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vindt hij onaanvaardbaar. In Nederland wonen tien miljoen mensen in een gebied dat zou kunnen overstromen. De hele bevolking heeft voldoende zoet water nodig.

Glas onderschrijft de conclusie dat het verminderen van de CO2-uitstoot urgenter is dan ooit. “Effectieve klimaatadaptatie is voor een laaggelegen land als Nederland onmisbaar. Maar dat kan alleen succes hebben als deze gekoppeld is aan een wereldwijde beperking van de opwarming van de aarde.”

Glas pleitte er onlangs, naar aanleiding van de overstromingen in Limburg, voor dat waterbeheer voortaan standaard in bouwplannen wordt opgenomen.

Bron: ANP

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

‘Dijk- en kustversterking moet mogelijk sneller’ | Infrasite
Dijk Waardenburg. Foto: iStock / Hilda Weges

‘Dijk- en kustversterking moet mogelijk sneller’

Foto: iStock / Hilda Weges (onbeperkt gebruik)

Nieuwe inzichten over klimaatverandering kunnen er mogelijk toe leiden dat al bedachte maatregelen voor dijk- en kustversterking sneller moeten worden uitgevoerd. Nieuwe maatregelen vallen ook niet uit te sluiten. Dat zegt Deltacommissaris Peter Glas in reactie op het maandag verschenen Klimaatrapport van het IPCC.

Dat rapport schetst een grimmig beeld van onomkeerbare klimaatverandering als er niet snel en hard wordt ingegrepen op wereldschaal. Het Deltaprogramma, waar Glas als Deltacommissaris aan verbonden is, loopt tot 2050 en beschermt Nederland tegen de gevolgen van overstromingen, droogte, wateroverlast en hitte. Het programma wordt elke zes jaar aangepast aan de nieuwste inzichten. In 2014 was er nog sprake van extreme weersomstandigheden die zich rond 2050 zouden kunnen voordoen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma uitstellen onaanvaardbaar

Ondertussen hebben zulke omstandigheden zich al voorgedaan. Het KNMI maakt dit najaar een nieuw klimaatscenario op basis van het nieuwe IPCC-rapport en geeft dan verwachtingen voor klimaat, zeespiegelstijging en extreem weer in 2023. Drie jaar later, in 2026, staat de herijking van het Deltaprogramma op de agenda. “Of zoveel eerder als nodig is”, aldus de Deltacommissaris.

Hij hamert erop dat er voldoende geld beschikbaar moet blijven voor de deltamaatregelen. Uitstellen van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vindt hij onaanvaardbaar. In Nederland wonen tien miljoen mensen in een gebied dat zou kunnen overstromen. De hele bevolking heeft voldoende zoet water nodig.

Glas onderschrijft de conclusie dat het verminderen van de CO2-uitstoot urgenter is dan ooit. “Effectieve klimaatadaptatie is voor een laaggelegen land als Nederland onmisbaar. Maar dat kan alleen succes hebben als deze gekoppeld is aan een wereldwijde beperking van de opwarming van de aarde.”

Glas pleitte er onlangs, naar aanleiding van de overstromingen in Limburg, voor dat waterbeheer voortaan standaard in bouwplannen wordt opgenomen.

Bron: ANP

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam