Heijmans / Martens en Van Oord. Foto: Heijmans

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland naar Heijmans en Strukton

Heijmans / Martens en Van Oord. Foto: Heijmans

Het onderhoud van rivieren en kanalen in Oost-Nederland is de komende vijf jaar het domein van Strukton en Heijmans. Ze nemen in die periode elk een perceel voor hun rekening. Na de initiële looptijd kunnen de contracten met nog eens drie jaar worden verlengd. Beide bedrijven gaan in de tweede helft van 2021 met deze opdracht aan de slag.

“Het aangenomen perceel van het prestatiecontract van Rijkswaterstaat betreft de Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen en bestaat in totaal uit 87 kilometer kanaal, 250 kilometer rivier en 2.486 kribben”, laat Strukton  Civiel weten. Het onderhoud betreft onder meer vaargeulen (baggeren), oevers, het groen langs kanalen en onderhoud van verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens.

Strukton ziet in deze klus, met een contractwaarde van meer dan 50 miljoen euro, als “een uitgelezen mogelijkheid om onze activiteiten in de onderhoudsmarkt te verstevigen en een langdurige samenwerkingsrelatie met Rijkswaterstaat aan te gaan.” Daarnaast biedt het werk volop kans om met de eigen speerpunten digitalisering en technologie aan de slag te gaan.

32 miljoen euro

Het perceel dat is gegund aan Heijmans heeft een waarde van zo’n 32 miljoen euro en betreft de Boven-Rijn, de Waal en het Maas-Waalkanaal. Wat er dan zoal moet gebeuren: “Onder meer het vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud (kribben, langsdammen, gestrekte oevers, damwanden), onderhoud aan verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens en het inspecteren, schouwen, herstellen van schades en verhelpen van storingen”, somt de aannemer op.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat legt uit hoe de aanbesteding in de markt is gezet. “In de uitvraag lag extra nadruk op duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt”, ofwel assetmanagement. “Bij de eindbeoordeling woog kwaliteit voor 80 procent mee en de prijs voor 20 procent. Dit is een bewuste keuze. Rijkswaterstaat zoekt partijen die oplossingen kunnen aandragen voor de lange termijn”, aldus de aanbestedende dienst.

Alternatieve brandstoffen

Duurzaamheid betekent in dit verband onder meer een minimale CO2-reductie van 50 procent, maar ook minder stikstofproductie en duurzaam werken in algemene zin. Heijmans scoorde van alle inschrijvers het beste op duurzaamheid, onder meer dankzij de grotendeels op alternatieve brandstoffen varende vloot van samenwerkingspartners Martens en Van Oord.

Strukton haalde dan weer de meeste punten binnen met de plannen voor assetmanagement. “Informatie over de toestand van het areaal moet op elk moment beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen”, aldus RWS.

Projectmanager Ronny Koster voegt daar nog aan toe: “We hebben grote stappen gezet. Tijdens het hele traject werken we gezamenlijk aan de versterking van assetmanagement in de keten. Alle partijen zijn daarbij betrokken: opdrachtnemer, beheerder en projectteam. Van het werk dat we nu extra verzetten, profiteren we op de lange termijn.”

Foto: Heijmans

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland naar Heijmans en Strukton | Infrasite
Heijmans / Martens en Van Oord. Foto: Heijmans

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland naar Heijmans en Strukton

Heijmans / Martens en Van Oord. Foto: Heijmans

Het onderhoud van rivieren en kanalen in Oost-Nederland is de komende vijf jaar het domein van Strukton en Heijmans. Ze nemen in die periode elk een perceel voor hun rekening. Na de initiële looptijd kunnen de contracten met nog eens drie jaar worden verlengd. Beide bedrijven gaan in de tweede helft van 2021 met deze opdracht aan de slag.

“Het aangenomen perceel van het prestatiecontract van Rijkswaterstaat betreft de Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen en bestaat in totaal uit 87 kilometer kanaal, 250 kilometer rivier en 2.486 kribben”, laat Strukton  Civiel weten. Het onderhoud betreft onder meer vaargeulen (baggeren), oevers, het groen langs kanalen en onderhoud van verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens.

Strukton ziet in deze klus, met een contractwaarde van meer dan 50 miljoen euro, als “een uitgelezen mogelijkheid om onze activiteiten in de onderhoudsmarkt te verstevigen en een langdurige samenwerkingsrelatie met Rijkswaterstaat aan te gaan.” Daarnaast biedt het werk volop kans om met de eigen speerpunten digitalisering en technologie aan de slag te gaan.

32 miljoen euro

Het perceel dat is gegund aan Heijmans heeft een waarde van zo’n 32 miljoen euro en betreft de Boven-Rijn, de Waal en het Maas-Waalkanaal. Wat er dan zoal moet gebeuren: “Onder meer het vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud (kribben, langsdammen, gestrekte oevers, damwanden), onderhoud aan verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens en het inspecteren, schouwen, herstellen van schades en verhelpen van storingen”, somt de aannemer op.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat legt uit hoe de aanbesteding in de markt is gezet. “In de uitvraag lag extra nadruk op duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt”, ofwel assetmanagement. “Bij de eindbeoordeling woog kwaliteit voor 80 procent mee en de prijs voor 20 procent. Dit is een bewuste keuze. Rijkswaterstaat zoekt partijen die oplossingen kunnen aandragen voor de lange termijn”, aldus de aanbestedende dienst.

Alternatieve brandstoffen

Duurzaamheid betekent in dit verband onder meer een minimale CO2-reductie van 50 procent, maar ook minder stikstofproductie en duurzaam werken in algemene zin. Heijmans scoorde van alle inschrijvers het beste op duurzaamheid, onder meer dankzij de grotendeels op alternatieve brandstoffen varende vloot van samenwerkingspartners Martens en Van Oord.

Strukton haalde dan weer de meeste punten binnen met de plannen voor assetmanagement. “Informatie over de toestand van het areaal moet op elk moment beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen”, aldus RWS.

Projectmanager Ronny Koster voegt daar nog aan toe: “We hebben grote stappen gezet. Tijdens het hele traject werken we gezamenlijk aan de versterking van assetmanagement in de keten. Alle partijen zijn daarbij betrokken: opdrachtnemer, beheerder en projectteam. Van het werk dat we nu extra verzetten, profiteren we op de lange termijn.”

Foto: Heijmans

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam