Van Oord, Hakkers en Beens gaan Twentekanalen verruimen

Verruiming Twentekanalen Foto: Rijkswaterstaat

Een combinatie van de waterbouwbedrijven Van Oord, Hakkers en Beens heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor de tweede en laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen. Het werk zal in het voorjaar van 2021 starten. Eind 2022 moet de klus afgerond zijn. De inschrijfsom voor het contract bedraagt ruim 100 miljoen euro. Er waren drie serieuze kanshebbers.

Het is de tweede keer dat Rijkswaterstaat de opdracht in de markt heeft gezet. Eind 2016 startte RWS ook al een aanbesteding voor de tweede fase van de verruiming, maar die werd voortijdig ingetrokken. Volgens Rijkswaterstaat bleek in 2017 dat er nog te veel onzekerheid was over de beheersing van de grondwaterstanden, de staat van de damwanden en de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarmee liep het project flinke vertraging op. Bij de eerste aanbesteding wilde Rijkswaterstaat de opdracht aanvankelijk gunnen aan de combinatie Van den Herik en Boskalis Nederland.

Grotere schepen, minder oponthoud

De nieuwe opdracht bestaat onder meer uit het verruimen van het kanaal, het vervangen van de huidige damwanden over een lengte van 35 kilometer en het aanbrengen van een zelfdichtende laag op de bodem van het kanaal. Ook gaat de winnende GWW-combinatie over een lengte van 13 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Om de grondwaterstanden voor, tijdens en na de werkzaamheden te kunnen monitoren is er al eerder een meetnetwerk van 250 peilbuizen langs het Twentekanaal geplaatst.

Door het verruimen van de vaarweg zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede straks beter bereikbaar en kunnen grotere schepen veiliger en sneller doorvaren. Op die manier wil Rijkswaterstaat het transport over water stimuleren. In de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen worden de delen tussen de IJssel en sluis Eefde, tussen Delden en Enschede en de zijtak richting Almelo aangepakt.

Innovatief en creatief

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BKPV), een combinatie van prijs en kwaliteit. BPKV helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De manier waaruit de combinatie het werk gaat plannen was voor Rijkswaterstaat een van de redenen om voor de winnende groep aannemers te kiezen. Het streven is om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen.

Bij de eerste fase van de werkzaamheden is het kanaal tussen Eefde en Delden al verruimd en bij Eefde ligt sinds april 2020 een 2e nieuwe sluiskolk. Na de tweede fase is het project afgerond en moet het mogelijk zijn dat er dagelijks 900 vrachtwagenbewegingen per dag minder plaatsvinden.

Foto: Rijkswaterstaat

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite