Marken. Foto: iStock / JaySi

Rijkswaterstaat zoekt aannemer voor dijkversterking Marken

Marken. Foto: iStock / JaySi (onbeperkt gebruik)

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de dijkversterking bij Marken. Het gaat om het ontwerpen en uitvoeren van de versterking van de West- en Zuidkade van de dijk van het schiereiland Marken. Het werk wordt aanbesteed als Design & Construct-contract (D&C) via een concurrentiegerichte dialoog.

Rijkswaterstaat omschrijft het project zelf als ‘showcase’ voor de Nederlandse waterbouwsector vanwege de bijzondere cultuurhistorische locatie, het directe contact met bewoners en bezoekers en de technische uitdagingen van het bouwen op veen. De dijk moet veiliger gemaakt worden omdat de omringkade Marken niet meer volledig voldoet aan de waterveiligheidsnormen. Ook zijn er op sommige delen van de dijk problemen met stabiliteit en kruinhoogte en is de steenbekleding niet meer overal stabiel.

West- en Zuidkade

De aanbesteding richt zich op de versterking van de Westkade en de Zuidkade, inclusief de haven. De Noordkade voldoet nog wel aan de waterveiligheidsnorm, zo bleek uit onderzoek. Aan de Westkade en Zuidkade in Marken wordt in het water naast de oude dijk een nieuwe dijk gemaakt, waarna de oude dijk wordt weggehaald. De nieuwe dijk zal hoger en breder zijn dan de huidige dijk, maar moet wel weer passen bij het karakter van het eiland. Na het afronden van de werkzaamheden moet de dijk er weer vijftig jaar tegen kunnen.

Tijdens een verkenningsfase zijn meerdere alternatieven voor de nieuwe dijk bekeken. In 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gekozen voor een dijk die buitenwaarts versterkt wordt.

Duurzaam

Bij de selectieprocedure houdt Rijkswaterstaat er rekening mee dat het werk op een duurzame manier moet gebeuren met zo min mogelijk hinder. Zo worden er natuurvriendelijke oevers gecreëerd en er komt een nieuw wandelpad. Ook biedt het contract ruimte voor een innovatieve invulling van de werkzaamheden

Aannemers kunnen zich tot eind november melden via TenderNed. De dialoogfase loopt tot juni 2021. Twee maanden later volgt de gunning. Rijkswaterstaat verwacht dat het werk vervolgens in 2023 kan beginnen en een paar jaar in beslag zal nemen.

Auteur: Redactie Infrasite