Meanderende Maas

Overeenkomst brengt Meanderende Maas weer dichterbij

De uitvoering van het project Meanderende Maas is weer een stap verder. Alle betrokken overheden, waterschappen en andere partners hebben nadere afspraken gemaakt over de maatregelen uit het voorkeursalternatief dat na overleg tussen deze partijen en de omgeving tot stand is gekomen. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die deze week is ondertekend. Daarmee kan nu de planuitwerking beginnen.

Het project Meanderende Maas combineert verschillende opgaves: versterking van de dijk van Ravenstein tot Lith, verruiming van de Maas aan de Gelderse en Brabantse kant van de rivier en mooier en economisch sterker maken van het gebied. Bij het project zijn tien partners betrokken: de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten, waterschappen en Natuurmonumenten. Meanderende Maas vergt een investering 235 miljoen euro. Waterschap Aa en Maas is de trekker van het project. Het project valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Dijkversterking en rivierverruiming

De dijkversterking tussen Ravenstein en Lith is nodig vanwege nieuwe veiligheidsnormen die in 2017 zijn gaan gelden. Door dijkversterking te combineren met verruiming van de Maas hoeft de dijk minder hoog te worden en kan een deel van de huizen en bomen langs de dijk behouden worden. De werkzaamheden bieden tegelijkertijd kansen om nieuwe natuur te creëren. De provincie Noord-Brabant gaat 500 hectare aaneengesloten riviernatuur toevoegen aan het Natuur Netwerk Brabant. Verder komen twee oude meanders bij Megen terug. De rivierverruiming levert 1 miljoen kubieke meter grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Dat scheelt transportbewegingen en CO2-uitstoot.

Planuitwerking

Met het project willen de partners ook het toerisme in de regio versterken. Zo komen er in het gebied nieuwe of verbeterde fiets- en wandelroutes. Het karakter van vestingstad van Ravenstein wordt versterkt. De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal moet verder de concurrentiepositie van de haven van Oss en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas versterken.

Nu de afspraken uit het voorkeursalternatief zijn vastgelegd kan de planuitwerking starten. De uitvoering zal dan in 2023 starten. Twee jaar later moet de dijk versterkt zijn. In 2028 is naar verwachting het hele project afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite