Aanbesteding contract ‘Opwaardering Twentekanalen’

In september 2019 zijn we gestart met de aanbesteding. Op dit moment zijn we met 3 aannemerscombinaties in gesprek. Voor de zomervakantie dienen alle partijen een offerte in en in oktober van 2020 vindt de definitieve gunning plaats.

Peilbuizen Twentekanaal geplaatst

Het gebied rondom de Twentekanalen is van nature kwelgevoelig. Kwel treedt op als water uit het Twentekanaal door de bodem naar de naastgelegen percelen stroomt. Om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden voor, tijdens en na de werkzaamheden van het project Twentekanalen: verruiming vaarweg, heeft Arcadis in samenwerking met Eijkelkamp in opdracht van Rijkswaterstaat een meetnetwerk van 250 peilbuizen langs het Twentekanaal geplaatst. Met behulp van dit uitgebreide netwerk aan peilbuizen, monitoren we nu al de grondwaterstanden. Zo krijgen we een beeld van de weersinvloeden op het grondwater. Zo hebben we in de toekomst tijdens het verruimen van het kanaal beter inzicht wanneer de grondwaterstand ongebruikelijk is.

2 projectplannen Waterwet definitief

Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren, moet Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk maken wat er gebeurt met het bestaande kanaal, wat de effecten van de verruiming zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien. In november 2019 zijn de gewijzigde plannen van de trajecten Delden-Hengelo, Hengelo-Enschede en de Zijtak ter inzage gelegd. Op de projectplannen Delden-Hengelo en Hengelo-Enschede zijn geen bezwaren gemaakt. De plannen zijn dan ook onherroepelijk.

Omdat de wijzigingen in de Zijtak naar Almelo ingrijpender zijn dan in de hoofdtak, is voor de Zijtak een ontwerpprojectplan opgesteld. Op dit ontwerpprojectplan Zijtak is een zienswijze ingediend. Vanaf 16 april 2020 ligt het definitieve projectplan Waterwet Zijtak ter inzage voor een periode van 6 weken. Ten opzichte van het ontwerp zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat