Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020

De startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Wieringerhoek liggen vanaf 31 maart 2020 ter inzage. Van 31 maart tot en met 11 mei 2020 kunnen belangstellenden de startbeslissing, NRD en Opzet Participatie inzien.

Aanleiding Wieringerhoek

Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden van voldoende kwaliteit en omvang, en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien. Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendiger te maken.

Doel Wieringerhoek

Het hoofddoel van het project Wieringerhoek is het versterken van het deltakarakter van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee door ‘natuurlijke overgangen’ te maken: van nat naar droog en van zout naar zoet. Het ecologische hoofddoel heeft 2 subdoelen:

Het verbeteren van de connectiviteit (verbinding) voor vis.

Het creëren van diverse leefgebieden voor vissen en vogels.

Wieringerhoek kent daarnaast een belangrijk nevendoel: een bijdrage leveren aan de bescherming van de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer door problemen met zoutindringing te verminderen. Dit is belangrijk voor drinkwater en voor land- en tuinbouw.

Ter inzage

Vanaf dinsdag 31 maart 2020 gaat het project Wieringerhoek ter inzage. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de startbeslissing in november 2019 vastgesteld en deze ligt nu samen met de NRD en de Opzet Participatie ter inzage. Er kan in deze periode een zienswijze worden ingediend over de documenten van project Wieringerhoek. Deze documenten zijn van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei te bekijken op de website van het Platform Participatie en liggen tegelijkertijd ter inzage bij de receptie van de vestiging van Rijkswaterstaat in Lelystad.

Het project Wieringerhoek start met deze publicatie de MIRT-verkenning in het IJsselmeergebied. In deze verkenning wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De MER is een procedure onder de Omgevingswet.

Meer informatie is opgenomen in de kennisgeving in de Staatscourant naast de pagina voor dit project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat