Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten

water spuisluis waterstorten

Om de schade aan stuw Linne goed en veilig in beeld te brengen, is Rijkswaterstaat op 24 februari 2020 gestart met de bouw van een tijdelijke breuksteendam. De hoge waterafvoeren in de Maas en de daarbij behorende hoge stroomsnelheden bemoeilijken echter de bouw. De dam zal daardoor niet binnen de verwachte 3 weken gerealiseerd zijn. Hierdoor blijft ook de fietsbrug over de stuw langer gesloten.

Voor de bouw van de dam in de Maas wordt groot materieel ingezet. Omdat de werkzaamheden vlakbij de stuw en dus ook op korte afstand van de fietsbrug plaatsvinden, is het veiligheidsrisico te groot om fietsers en voetgangers toe te laten op de fietsbrug. Vandaar dat deze tijdens de bouw van de dam gesloten is. Dit duurt dus waarschijnlijk langer dan de geplande 3 weken, omdat het bouwen van de tijdelijke dam vertraagd is door hoge waterafvoeren en stroomsnelheden. Wanneer de fietsbrug weer open gaat, is nu nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden in de week van 9-15 maart 2020.

Omleidingsroute fietsbrug stuw Linne

In de tussentijd geldt voor fietsers en voetgangers een omleidingsroute. Aan de noordzijde van de fietsbrug – richting Linne en Maasbracht – wordt het verkeer omgeleid via Heel, Wessem en vervolgens over de Maasbrug. Aan de zuidzijde van de fietsbrug richting Heel en Beegden wordt het verkeer omgeleid via Maasbracht, de Maasbrug, Wessem en Heel. De omleidingsroute is met borden aangegeven.

Afsluiting fietsbrug tijdens herstelwerk stuw Linne

Zodra de dam gebouwd is, inspecteert Rijkswaterstaat de schade aan de stuw. Hieruit volgt een herstelplan. Het is nu nog niet duidelijk hoe de stuw wordt hersteld. Het is wel aannemelijk dat de herstelwerkzaamheden van de stuw gepaard gaan met een nieuwe stremming van de fietsbrug. De gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat bekijken samen hoe ze de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel als mogelijk kunnen beperken.

Schade aan stuw Linne

Op 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die tijdens de storm Ciara op drift waren geraakt. Door de bouw van een tijdelijke breuksteendam kan de stuw onder water goed en veilig geïnspecteerd worden. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. De dam wordt zo’n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, zo’n 30 m breed. De dam zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. Voor meer informatie, zie ook de projectpagina Maas: reparatie stuw Linne.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat